Osmanlı Padişahlarının Eşleri

Osmanlı Padişahlarının Eşleri

Yaklaşık 600
yıllık bir tarihe sahip Osmanlı imparatorluğunda devlet yönetiminde
perde arkasından padişahlar kadar onların gözdeleri haseki sultanlar ve
valide sultanlar da söz sahibiydi.Sizler için eşlerinin hayat
hikayelerini araştırdık.

_______________________________________


Osmanlı Devleti’nin ilk padişahı olan Osman Gazi’nin
iki eşi vardı. Osman Gazi’den sonra tahta geçen Orhan Gazi’nin annesi
olan Malhun Hâtûn, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in
kızıydı. Osman Gazi’nin ikinci eşi olan Râbi’a Bala Hâtûn ise, Osman
Bey’in akıl hocası Şeyh Edebali’nin kızı ve Şehzade Alâaddin’in
annesiydi.

_______________________________________

Padişah 1. Murad’ın annesi
olan Nilüfer Hâtûn, Orhan Gazi’nin ilk eşiydi. Yarhisar Tekfuru Aydos’un
kızı ve Şehzade Kasım’ın annesiydi. Eski adı Holofiro’yken, Osmanlı
Padişahı’yla evlendirilince Nilüfer adını aldı. Orhan Gazi’nin diğer üç
eşinden ikisi de diğer büyük devletlerle diplomatik ilişkilerin
geliştirilmesi için evlendiği imparator kızlarıydı. Asporça Hâtûn,
dönemin Bizans İmparatoru’nun kızı ve Şehzade İbrahim’in Fatma Hâtûn’un
annesi, Theodora Hâtûn, Şehzade Hâlil’in annesi ve imparator kızı,
Eftandise Hâtûn ise Mahmud Âlp’in kızıydı.

_______________________________________

Murad Hüdavendigar’ın ilk eşi,
Gülçiçek Hâtûn, Sultan Yıldırım Bayezid’in ve Yahşi Bey’in annesiydi. 1.
Murad da diplomatik ilişkileri güçlendirmek için evlilik yapma yoluna
gitti. Marya Thamara Hâtûn, Bulgar Kralı’nın kızı, Paşa Melek Hâtûn
Kızıl Murad Bey’in kızı, Fûl-Dâne Hâtûn Candaroğulları’ndan bir beyin
kızı, Fûl-Dâne Hâtûn ise Bulgar Beyi’nin kızıydı.

_______________________________________

Yıldırım Bayezid’in,
birer şehzade annesi olan ilk işi eşinin adları bilinmezken, Kanuni
Sultan Süleyman’a kadar son nikah kıyan padişah olduğu biliniyor. Bunun
sebebi ise, 1402’de yapılan Ankara Savaşı’nı kaybetmesi ve eşinin
düşmanlar tarafından kaçırılması. Bayezid’in eşlerinden Angelina Hâtûn,
Şehzâde Musa’nın annesiydi. Angelina, aynı zamanda, ikinci kocası Fernán
González de Contreras ile María García de Segovia’nın oğlu Diego
González de Contreras olan Bizans Prensesi’ydi. Toprak almak
karşılığında evlendiği Devlet Şah Hâtûn ise, Germiyanoğlu Süleyman
Şah’ın kızı; Mustafa Çelebi’nin de annesiydi. Bayezid’in beşinci eşi
Devlet Hâtûn, Mevlânâ Celâleddin-î Rûm-î’in oğlu Sultan Veled’in kızı
Mutahhara Hâtûn’un soyundan gelen Germiyanoğlu II. Yakup Bey’in kızı;
bir sonraki padişah Çelebi Mehmedin de annesiydi. Diğer dört eşi de
beyliklerin ve diğer devletlerin önde gelen ailelerinin kızlarıydı.
Hafsa Hâtûn, Aydınoğulları Beyliği’nden İsa Bey’in kızı; Sultan Hâtûn,
Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman Bey’in
kızı; Mileva (Olivera Lazarević Despina) Hâtûn, Sırbistan Kralı Lazar
Hrebelyanoviç’ın kızı; Maria Hâtûn ise İkinci kocası Payo Gómez de
Sotomayor olan Macar Kontu János’un kızıydı.

_______________________________________


Fetret Dönemi’nden sonra Padişah olan Çelebi Mehmed’in
ilk eşi, Şeh-zade Kumru Hâtûn, Amasyalı bir Paşa’nın torunuydu. Padişah
2. Murad’ın annesi Emine Hâtûn da, Dulkadiroğulları Beyliği’nin beşinci
hükümdarı olan Nasıreddin Mehmed Bey’in kızıydı.

_______________________________________

İkinci Murad’ın
eşlerinden Âlime Hâtûn, Dulkadiroğulları Beyliği’nden gelirken, Yeni
Hâtûn, Amasyalı Mahmud Bey’in kızıydı. Tacünnisa Hatice Halime Hâtûn
ise, Candaroğlu İsfendiyar Bey’in kızıydı. Fatih Sultan Mehmed’in annesi
olan Hüma Hâtûn’un devşirme olduğu öne sürülmüştür. Sebep olarak da o
dönemlerde din değiştiren kişilere çoğunlukla Abdullah isminin verilmesi
ve Hüma Hâtûn’un babasının adının Abdullah olması gösterilir. Batı
kaynaklarında Fatih Sultan Mehmed’in annesinin Fransız asıllı bir Yahudi
olan Ester Stella olduğu kayıtlıdır. Fatih çocukken ölmüştür ve Fatih’i
Mara Despina yetiştirmiştir. Çocuksuz ve Ortodoks olarak ölen ve Fatih
Sultan Mehmet’in üvey annesi olan Mara Hatun, Sırbistan Despotu Corac
Bronkoviç’in kızıydı.

_______________________________________

Fatih Sultan Mehmed’in
haremde etkin olduğu bilinen eşi Gül-Bahar Hâtûn, Gevher Sultan’ın
annesidir. Gülşah Hâtûn ise Karamanoğullarından İbrahim Bey’in kızıdır.
Fatih’in 3. eşi ve II. Bayezid’ın annesi olan Sitti Mû’kerime (Mükrime)
Hâtûn, Dulkadiroğulları Beyliği’nin altıncı hükümdarı olan Süleyman
Bey’in kızıdır. Diğer eşleri ise Çiçek Hâtûn (Türkmen Beyi kızı), Helene
Hâtûn (Mora Despotu Demetrus’un kızı), evlilikleri kısa süren Anna
Hâtûn (Trabzon İmparatoru’nun kızı) ve Bizans prenseslerinden Alexias
Hâtûn’dur.

_______________________________________

Hükümdarlığı döneminde Osmanlı devletinin sakin bir dönem geçirdiği 2. Bayezid’in
8 eşi olmuştu. Nigar Hâtûn’un 3 çocuğu olmuş, bunlardan Şehzade Korkut,
büyük bir başarıyla sürdürdüğü taht savaşının en sonunda Yavuz Selim’e
yenik düşmüştür. Şirin Hâtûn, Gülruh Hâtûn, Bülbül Hâtûn, Hüsnüşah Hâtûn
ve Ferahşad Hâtûn’dan sonra gelen Gülbahar Hâtûn, devletin 9. hükümdarı
olan Yavuz Sultan Selim’in annesidir. 2. Bayezid’in son eşi olan Ayşe
Hâtûn ise, Dulkadiroğulları Beyliği’nin onbirinci hükümdarı olan
Alâüddevle Bozkurt Bey’in kızıdır.

_______________________________________

Ömrü savaşlarda geçen Yavuz Sultan Selim’in
ise yalnızca iki eşi oldu. Ayşe Hâtûn, Mengli Giray’ın kızıydı ve iki
kız çocuk dünyaya getirdi. Ayşe Hafsa (Hâfize) Valide Sultan ise, Kanuni
Sultan Süleyman, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesidir.


_______________________________________


Kanunü Sultan Süleyman’ın
ilk eşi Mahidevran Sultan da, devşirme olduğu iddia edilen Abdullah
Bey’in kızı, genç yaşta ölen Şehzade Mustafa’nın annesiydi.


_______________________________________Kanuni Sultan Süleyman’ın nikah kıydığı ve uzun yıllar boyunca bağlı kaldığı Hürrem Haseki
Sultan ise, Şehzade Mehmed, Bayezid, Cihangir, Mihrimah Sultan ve
Padişah II. Selim’in annesiydi. Valide Sultan olabilmek için hayatı
boyunca savaş veren Hürrem Sultan, Kanuni’nin ölümünden 4 yıl önce
hayatını kaybetti… Kanuni’nin yine cariyelerin arasından seçtiği diğer
iki eşinden de birer oğlu oldu. Gülfem Hâtûn, Şehzade Murad’ın;
Fûl-Dâne Hâtûn ise Şehzade Mahmud’un annesiydi.


_______________________________________Afife Nûr-Banû Valide Sultan, 2. Selim’in
tek eşiydi. III. Murat’ın annesi ve Venedik Dükü Sebastiano Venier’in
kardeşi olan Kiklad Takım Adaları’na ait Páros adası Lordlarından Nicolò
Venier ile Violanta Baffo’nun Cecilia adındaki kızı, korsanlar
tarafından kaçırılarak hareme hediye edildi.


_______________________________________


Hürrem Sultan’la iyi ilişkiler kuran adını Nurbanı
olarak değiştiren Cecilia, 2. Selim’in ölümünün ardından Valide Sultan
konumuna yükseldi ve Safiye Sultan’la haremde güç uzun yıllar güç
savaşları yaşadı._______________________________________


3. Murad’ın ilk eşi
Safiye Valide Sultan, Venedikli meşhur şair senatör Zorzi (Giorgio)
Baffo’nun akrabası, ve İyonya Takım Adaları’na ait Korfu adasının
Venedikli valisinin Sofia Baffo ismindeki kızıydı. Osmanlı Donanması
tarafından kaçırılarak Nurbanu Sultan’a hediye edilen Sofia, güzelliği
ve zekasıyla 3. Murad’ı etkileyerek Haseki oldu.

_______________________________________


Sultan 3. Mehmed’in
annesi olan Safiye Sultan, hem eşinin hem de oğlunun ölümünün ardından
uzun yıllar Harem’in en güçlü kadınıydı. 3. Murad’ın diğer eşleri ise
Medine’de bir vakfı olan Şems-i Ruhsar Haseki, Şah-i Huban Haseki ve
Naz-perver Haseki’ydi.

_______________________________________


3. Mehmed’in ilk eşi
Handan Valide Sultan, Safiye Sultan’la birlikte uzun yıllar haremde
etkili oldu. Oğlu 1. Ahmed padişah olduktan sonra Safiye Sultan’ı eski
saraya gönderince, Kösem Sultan’a kadar sarayda gücünü korudu. !.
Ahmed’den sonra padişah olan I. Mustafa’nın da annesiydi. 3. Mehmed ‘in
diğer eşlerinden Fûl-Dâne Vâlide Sultan, Abaza asıllıydı ve I.
Mustafa’ya manevî annelik yapmıştı. Fûl-Dâne Haseki ve Naz-perver Haseki
de 3. Mehmed’e birer şehzade verdi.

_______________________________________Mâh-Firûze Hatice Valide Sultan, 1. Ahmed’in ilk eşi ve Genç Osman’ın annesiydi. 1. Ahmed’in diğer eşi Fatma Haseki de, saraydaki cariyelerdendi.

_______________________________________


Meh-Peyker Kösem
Vâlide Sultan , IV. Murat ve I. İbrahim’in annesiydi. Süt ninesiyle
saraya geldiğinde 1. Ahmed’in gördüğü ve aşık olduğu Kösem Sultan’ın,
eşi öldükten sonra Valide Sultan olabilmek için, Yeniçerilerle
anlaşarak Genç Osman’ın ölümüne sebep olduğu ileri sürülmüştür. Genç
Osman’ın ölümünden sonra yıllarca devleti yöneten tek kadın olan Kösem
Sultan, halk tarafından yardımsever bir haseki ve valide sultan olarak
tanınmıştı.

_______________________________________


1. Mustafa’nın bilinen bir eşi yoktur ve hiç çocuğu olmamıştır.

_______________________________________


Akile (Rukiyye) Hanım , Şeyhülislam Esad Efendi’nin kızı ve hür olduğu halde nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. 2. Osman’ın , Akile Hanım’dan sonraki eşi de, Pertev Paşa’nın torunu Ayşe Hanım’dır.


_______________________________________

Devlete getirdiği yasaklarla tanınan 4. Murad’ın tek eşi, Ayşe Haseki Sultan’dı.1. İbrahim’in yedi eşi olduğu biliniyor.

_______________________________________

1. İbrahim,
Kösem Sultan’ın kendisine hediye ettiği Turhan Hadice Valide Sultan’a
aşık olmuştur. Turhan Sultan, Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar
naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmet’in annesidir. Hatice Mu’azzez
Haseki Sultan, 2.Haseki’dir ve II. Ahmet’in annesidir. Hüma Şah Haseki
Sultan (Telli Haseki), 1. İbrahim’in en çok sevdiği Haseki’sidir ve
Nikah ile ‘Kadın’lığa alınmıştır. Haseki Saliha Dil-Âşûb Vâlide Sultan
II. Süleyman’in annesidir, saraydaki diğer cariyelerin arasından
seçilmiştir. 1. İbrahim’in diğer eşleri ise Ayşe Sultan, Mah-i Enver
Sultan ve Şivekar Sultan’dır.

_______________________________________Giritli bir ailenin kızı olan Mâh-Pâre Ümmetullah Râbi’a Gül-Nûş Sultan, 4. Mehmed’in
ilk eşidir II. Mustafa ve III. Ahmet’in annesi olan Gül-Nûş Sultan,
oğlu tahta geçtiğinde Valide Sultan olmuştur. 4. Mehmed’in diğer eşleri
Afife Kadın, Gülnar Kadın, Kaniye Haseki ve Siyavuş Haseki’dir.

_______________________________________


2. Süleyman’ın
ilk eşi, Baş Kadın olan Hatice Haseki’ydi. Aynı zamanda cariyeler
Behzat Haseki, İvaz Haseki, Sülün Haseki, Şeh-süvar Haseki ve Zeyneb
Haseki de2. Süleyman’ın eşleri arasındadır.


_______________________________________

2. Ahmed’in tek eşi, ‘Haseki Sultan’ diye alınan Rabi’â Sultan’dı.

_______________________________________

2. Mustafa’nın
9 eşi olduğu, bunlardan Ali-cenab’ın Baş Haseki olduğu biliniyor.
Şâh-Süvar (Şehsuvar) Vâlide Sultan ise 4. Haseki’ydi ve oğlu III. Osman
tahta geçtiğinde Valide Sultan olmuştu. Saliha Sebkâti Vâlide Sultan
da saraydaki cariyelerdendi ve I. Mahmut’un annesiydi. 2. Mustafa’nın
diğer eşleri Hüma Şah Haseki, Afife Haseki, Hatice Haseki, Hafsa Sultan
(Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetle
muhtemeldir), Hanife Hâtûn ve Fatma Şahin Hâtûn’dur.

_______________________________________

3. Ahmed,
19 kadınla, en fazla eşi olan padişahlardandır. Nevşehirli Damat
İbrahim Paşa’nın eşi Hatice Sultan’ın annesi Emetullah Baş Kadın, Baş
Hasekisidir. PAdişah annesi olan eşleri, 3. Mustafa’nın annesi olan
Emîne Mihr-î-Şah ve 1. Abdülhamid’in annesi olan Râbi’a Şermi Kadın
Efendi’dir. Diğer eşleri ise; Rukıyye İkinci Kadın, Hatice İkinci
Kadın, Zeyneb Kadın, Emine Musall Kadın, Hanife Kadın, Gülşen Kadın,
Ümmü Gülsüm Kadın, Hürrem Kadın, Meyli Kadın, Fatma Hüma Şah Kadın,
Nijad Kadın, Nazife Kadın, İkbal Şayeste Sultan, Ayşe Hanım ve İkbal
Hatem Hâtûn’dur.

_______________________________________


1. Mahmud’un
bilinen eşleri ise Hace Ali-cenab, Hace Ayşe Kadın, Hace Verd-i Naz,
Hatice Rami Haseki, Hatem Kadın, Raziye Kadın, Baş İkbal Meyyase Hanım,
Fehmi Hanım, Habbabe Hanım ve Sırrı Hanım’dır.
3. Osman’ın
üç eşi olmuş fakat çocuklarından hiçbiri padişah olmamıştır. Leyla Baş
Kadın, Zevki Kadın ve Ferhunde Emine, 3. Osman’ın eşleridir.


_______________________________________

3. Mustafa’nın
eşlerinde Avn’ül-Hayat, Baş Kadın Efendi’ydi. Yine bir Başkadın Efendi
olan Mihr-î-Şah Valide Sultan da, III. Selim’in annesiydi ve Valide
Sultan olarak haremde güç kazanmıştı. 3. Mustafa’nın diğer eşleri de
Rif’at Kadın Efendi, Hatice Sultan’ın annesi olan Ayşe Adil-Şah Kadın
Efendi, Fehmi Kadın Efendi ve Binnaz Kadın Efendi’ydi.


_______________________________________

1. Abdülhamid
de, en fazla eşi olan padişahlar arasındadır. 15. eşinin arasından
Ayşe Seniyeperver (Sinâ-Pervar) Valide Sultan,4. Mustafa’nın manevî
annesiydi. 4. Mustafa’nın gerçek annesi ise İkbâl Nükhet-Sedâ
Hânımefendi’ydi. Nakş-î-Dil Haseki Valide Sultan da haremde gücüyle
adından uzun yıllar söz ettirmişti. Yaptığı reformlarla padişahlığı
güçelndiren II. Mahmud’un annesiydi. 1. Abdülhamid’in diğer eşleri ise
Hatice Ruh-şah, Hüma Şah, Ayşe, Binnaz, Dilperiz, Mehtabe, Misl-i Na-yab
Kadın Efendi, Mû’teber Kadın Efendi, Nevres, Fatma Şeb-safa, Mihriban
ve Ayşe Hanımefendi’ydi.

_______________________________________

3. Selim’in
bilinen 14 eşi ise Nef-i Zar, Hüsn-i Mah, Zib-i Fer, Afitab, Re’fet,
Nur-i Şems, Gonca-nigar, Dem-hoş, Tab-ı Safa, Ayn-ı Safa, Mahbube,
Meryem Hanımefendi, Mihriban Hanımefendi ve Fatma Fer-i cihan Hanım
Efendi’ydi.Dönemindeki padişahların birçok eşi varken, Sultan 4. Mustafa’nın sadece 4 eşi oldu: Şevr-i Nur, Dil-pezir, Seyyare ve Peyk-i Dil…


_______________________________________

2. Mahmud’un
17 eşinden en güçlüsü ve yaptıklarıyla adından en çok söz ettireni, I.
Abdülmecit’in annesi olan Bezm-î-Âlem Vâlide Sultan’dı. Pertevniyal
(Pertav-Nihâl) Vâlide Sultan ise Sultan Abdülaziz’in annesi ve Beşinci
Kadın Efendi’ydi. 2. Mahmud’un diğer eşleri Haciye Pertev-Piyale
Nev-fidan, Ali-cenab, Fatma, Aşub-i Can, Haciye Hoş-yar, Nurtab, Misl-i
Na-yab, Perviz-felek, Vuslat, Zer-nigar, Ebr-i Reftar, Hüsn-i Melek
Hanımefendi, Zeyn-i Felek Hanımefendi, Tiryal Hanımefendi, Lebriz-Felek
Hanımefendi’ydi._______________________________________

1. Abdülmecid’in,
padişah annesi olan birçok eşi vardır. 5. Murad’ın annesi Şevk-Efzâ
Vâlide Sultan, II. Abdülhamit’in annesi Tîr-î-Müjgan Kadın Efendi, V.
Mehmet’in annesi olan Gülcemal Kadın Efendi, II. Abdülhamit’in manevî
annesi olarak Valide Sultan olan Râhime Piristû Vâlide Sultan ve VI.
Mehmet’in annesi olan Gülistü (Gülistan Münire) Kadın Efendi’dir. 1.
Abdülmecid’in diğer eşleri ise Servet-Sedâ Kadın Efendi, Hoş-yar Kadın
Efendi, Verd-i Cenan Kadın Efendi, Düzd-i Dil Kadın Efendi, Bezmi
(Bezmara) Kadın Efendi, Mahitab Kadın Efendi, Nalan-ı Dil Hanımefendi,
Ceylan-yar Hanımefendi, Ayşe Ser-firaz Hanımefendi, Nergis (Nergizu)
Hanımefendi, Navek-misal Hanımefendi, Nesrin Hanımefendi, Şayeste
Hanımefendi, Nükhet-Sedâ Hanımefendi, Yıldız Hanımefendi, Saf-derun
Hanımefendi ve Hüsn-i Cenan Hanımefendi’ydi.


_______________________________________


Sultan Abdülaziz’in
de cariyelerinin arasından seçtiği beş eşi olmuştur: Dürr-i Nev Kadın
Efendi, Hayran-î-Dil Kadın Efendi, Eda-Dil Kadın Efendi, Neş’erek,
(Nesrin) Kadın Efendi, Gevheri Kadın Efendi…


_______________________________________


5. Murad’ın
da cariyelikten padişah eşi olmaya yükselen 10 karısı vardı: Elru
Mevhibe Kadın Efendi, Reftar-ı Dil Kadın Efendi, Şayan Kadın Efendi,
Meyl-i Servet, Kadın Efendi, Resan Hanımefendi, Cevher-riz Hanımefendi,
Nev-Dürr, Hanımefendi, Remiş-Naz Hanımefendi, Filiz-ten Hanımefendi ve
Visal-i.


En uzun süre tahtta kalan padişahlardan biri olan 2. Abdülhamid,
halka uyguladığı baskı ve yasaklarla tanındı. Bu süre boyunca 16
karısı olan 2. Abdülhamid’in eşleri şöyle sıralanıyordu: Nazik-eda
Kadın Efendi, Bedr-i Felek Kadın Efendi, Safi-naz Nur-efzu, Kadın
Efendi, Bidar Kadın Efendi, Dilpesend Kadın Efendi, Mezide Mestan Kadın
Efendi, Emsal-i Nur Kadın Efendi, Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan)
Kadın Efendi, Saz-kar Hanımefendi, Peyveste Hanımefendi, Fatma Pesend
Hanımefendi, Behice (Maan) Hanımefendi, Saliha Naciye Hanımefendi,
Dürdane Hanım, Calibos Hanım ve Nazlıyar Hanım.


_______________________________________

5. Mehmed Reşad,
Osmanlı Devleti’nin son padişahlarındandı. Eşleri Kam-res Kadın
Efendi, Baş Kadın Efendi, Dürr-i And Kadın Efendi, Mihr-engiz Kadın
Efendi, Naz-perver Kadın Efendi, Dil-firib Kadın Efendi, haremde
yükselmiş, fakat devletin yıkılmasından sonra zor şartlar altında
hayatlarını sürdürdüler.


_______________________________________


Son Padişah 6. Mehmed Vahdeddin’in
ise, 5 karısı vardı. Hiçbir zaman Valide Sultan olamayack olan eşleri
Emine Nazik-Edâ Kadın Efendi, Şadiye Meveddet Kadın Efendi, İnşirah
Kadın Efendi, Nevvare Kadın Efendi ve son padişah eşi olan Nimet Nevzad
Hanımefendi’ydi.