Almanca Aylar – Die Monate

Almanca Aylar – Die Monate

Almanca Aylar Bu dersimizde gramer konusu olarak edatları öğreneceğiz.  Almanca Aylar kelimesi ”Die Monate” olarak yazılır. Ayları yazarken daima büyük harf ile başlanır yazılırken, önüne ”der” artikelini alır. Almanca aylar, yani yılın bölümleri diğer dillerde olduğu gibi 12’ye ayrılır.  Almanca Ayların artikeli günlerde olduğu gibi “der” tanımlamasıyla kullanılır.

Artikel karmaşasına düşmemek için,  Aylar konusunu öğrenirken isimlerin artikellerini muhakkak öğrenmeniz alman dil gelişimi açısından çok önemlidir. Çünkü cümle kurarken tanımlayıcısına(artikeline) bağlı olarak Almanca Aylar da anlam değişikliği olabiliyor. Bunu ilerleyen derslerde kullanılan cümleler ile daha iyi anlayacaksınız. Aylar isim olduğu için cümle içerisinde yazarken büyük harfle başlamanız gerekiyor. Örneğin; Heute ist der 12. Oktober. (Bugün ekimin 12. Günü)

Almanca Aylar ve Türkçeleri

Almanca Aylar, yılın bölümleri olarak aşağıda ki gibidir.

    Januar = Ocak
    Februar = Şubat
    März = Mart
    April = Nisan
    Mai = Mayıs
    Juni = Haziaran
    Juli = Temmuz
    August = Ağustos
    September = Eylül
    Oktober= Ekim
    November = Kasım
    Dezember = Aralık

Almanca Aylar Okunuşu

    Januar = Yanuar
    Februar = Februar
    März = Meğts
    April = April
    Mai = May
    Juni = Yuni
    Juli = Yuli
    August = August
    September = Zeptemba
    Oktober= Oktoba
    November = novemba
    Dezember = Detsemba

Almanca Ayların Cümle içerisinde kullanımı,

Almanca aylar cümle içerisinde kullanılan cevaba veya soruya göre “in” edatı(Präposition) ile kullanılır.  Almanca ’da in edatı(Präposition) hem ismin -e halinde(Dativ), hem de ismin -i halinde (Akkusativ) kullanılır. Bu edat (Präposition) Aylar ile birlikte ismin -e hali olarak Dativ halde çekime uğrar. Bu durumda cümle içerisinde im (in + dem) Januar (ocakta, ocak ayında), im Februar (şubatta, şubat ayında) seklinde örnek verebiliriz.  İsimlerin çekim halleri konusunda bu değişimleri daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Ayrıca cümle içerinde ayın günü net olarak belli değil ise, bu durumda Almanca aylar da artikel kullanılmaz.

Örneğin; Seit Januar (belirsiz, herhangi bir gün), Seit dem 11. Januar (burada belirli bir gün)
Almanca Aylar ile ilgili cümleler;

    Wann machst du Urlaub? (Tatil ne zaman yapıyorsun/yapacaksın?)

Ich mache im August Urlaub. (Ben ağustos ayında tatil yapıyorum/yapacağım.)

    Wie ist das Wetter im Januar? (Hava ocak ayında nasıldır?)

Das Wetter ist im Januar kalt. (Hava ocak ayında soğuktur.)

    Wann fängt die Schule an? (Okul ne zaman başlıyor?)

Im September fängt die Schule an. (Okul eylülde başlıyor.)

    Ist das Wetter im Juli kalt? (Hava temmuzda soğuk mu?)

Nein, das Wetter ist im Juli warm. (Hayır, hava temmuzda sıcaktır.)

    Seit wann lernst du Deutsch? (Ne zamandan beri Almanca öğreniyorsun?)

Seit Januar lerne ich Deutsch. (Ocaktan beri Almanca öğreniyorum. Burada ayın günü belli olmadığı için artikel kullanmaya gerek yoktur.)

    Bis wann dauert der Deutschkurs? (Almanca kursu ne zamana kadar sürüyor?)

Der Deutschkurs dauert bis Dezember. (Almanca kursu aralık ayına kadar sürüyor.)

    Wann hast du eine Prüfung? (Ne zaman sınavın var?)

Ich habe im Januar eine Prüfung.) (Ocak ayında bir sınavım var.)

    Örnek = beispiel; Heute ist der 12.April. = Bugün Nisan’ın 12. Günü
    Örnek = beispiel; Ich habe am siebten September Geburtstag = Doğum günüm yedi (7) Eylül
    Örnek = beispiel; Ich habe am siebten neunten Geburtstag = Doğum günüm dokuzuncu ayın yedisi

Tekrar hatırlatalım Almanca Aylar isim olduğu için cümle içerisinde yazdığınız zaman büyük harfle başlamamız gerekiyor.

    mein Geburtstag ist im Oktober  = Benim doğum günüm Ekim’de

Üstteki örnekte Oktober Ekim ayı ismin önüne im edatını ekliyoruz. Yani isimden önce im edatını kullanıyoruz ‘im Oktober’

    Wie ist das Wetter im März?  Hava mart ayında nasıldır? = Das Wetter ist im März kalt. = Hava Mart ayında soğuktur.
    Wann hast du eine Prüfung? = Ne zaman sınavın var? = Ich habe im Dezember eine Prüfung.) (Aralık ayında bir sınavım var.)
    Ist das Wetter im August kalt? (Hava Ağustos da soğuk mu?) = Nein, das Wetter ist im August warm. (Hayır, hava Ağustos da sıcaktır.)
    Seit wann lernst du Deutsch? = Ne zamandan beri Almanca öğreniyorsun? = Seit Februar lerne ich Deutsch. = Şubat’tan beri Almanca öğreniyorum.
    Son örnek cümlede ayın günü net olarak ifade edilmediği için ‘im‘ artikeli kullanılmaz)

Sırası ile Almanca Ayları Tanıyalım Şimdi

    Der erste Monat heißt Januar = Almanca ilk aya Ocak denir
    Der zweite Monat heißt Februar = Almanca ikinci aya şubat denir
    Der dritte Monat heißt März = Almanca üçüncü aya mart denir
    Der vierte Monat heißt April = Almanca dördüncü aya Nisan denir
    Der fünfte Monat heißt Mai = Almanca beşinci aya Mayıs denir
    Der sechste Monat heißt Juni = Almanca altıncı aya Haziran denir
    Der siebte Monat heißt Juli = Almanca yedinci aya Temmuz denir
    Der achte Monat heißt August = Almanca Sekizinci aya Ağustos denir
    Der neunte Monat heißt September = Almanca dokuzuncu aya Ekim denir
    Der zehnte Monat heißt Oktober = Almanca onuncu aya Ekim denir
    Der elfte Monat heißt November = Almanca on birinci aya Kasım denir
    Der zwölfte Monat heißt Dezember = Almanca on ikinci aya Aralık denir

Almanca Aylar Mevsimler

Almanca Mevsimler konusuna gelince mevsimler ‘der‘ artikelini alır. ‘der‘ artikeli deyime dönüşeceği için burada Almanca Aylar da olduğu gibi kısaltım olarak ‘im‘ edatına dönüşür.

    im Frühling = İlkbaharda
    im Sommer = Yazda – Yazın
    im Herbst = Sonbaharda
    im Winter = Kışın

Frühling -Herbst – Sommer  – Winter Almanca mevsimlerin adıdır. Şimdi ‘im‘ edatını kullanarak Almanca Mevsimler ile ilgili örnek cümleler kuralım.

    Wir sind jetzt im Herbst = Biz şimdi Sonbahardayız
    Wir sind jetzt im Winter = Biz şimdi Kıştayız
    Wir sind jetzt im Sommer = Biz şimdi Yazdayız
    Wir sind jetzt im Frühling = Biz şimdi İlkbahardayız

    Juni, Juli und August  / das sind die  Sommermonate = Haziran, Temmuz ve Ağustos /  Bunlar Yaz aylarıdır
    März, April und Mai  / das sind die  Frühlingmonate = Mart, Nisan ve Mayıs /  Bunlar İlkbahar aylarıdır
    September, Oktober und November  / das sind die  Herbstmonate = Eylül, Ekim ve Kasım /  Bunlar sonbahar aylarıdır
    Dezember, Januar und Februar / das sind die  Wintermonate =  Aralık, Ocak ve Şubat / Bunlar Kış aylarıdır