Tesbih Tahmid Tehlil Tekbir Temcid Takdis Tazim Ne Demektir?

Tesbih Tahmid Tehlil Tekbir Temcid Takdis Tazim Ne Demektir?

Tesbih : Sübhanallah, demektir.
Tahmid : Elhamdülillah, demektir.
Tehlil : La ilahe illallah, demektir.
Tekbir : Allahü ekber, demektir.
Temcid : Tâzim ve senâ etmek, demektir.
Takdis : Kutsal Saymak, demektir. Misal “Ruhul Kudüs” yani  “Kutsal Ruh” demek, Ev Kabe, olunca Allah’a atfedilince “Beytül Haram” yahut “Kutsal Kabe” oluyor, Yine kelam söz Allah’a atfedilince “Kuran” ve “Kudsi Hadis” yani “Kutsal Hadis” oluyor vb…. IRZ NAMUS VATAN BAYRAK SANCAK ANA BABA ATA ERK kutsallar
Tazim : Hem En Büyük, Hem En Geniş, Hem En Yüksek , Vb. niceliklerin tamamını kapsayan tek kelime Tazim ertmek bu özellikleri Allah’a atfetmek demektir. Mesela “Allahü Aziym” demek veya “Allahuekber” Demek veya “Allahu Vesiun” demek gibi isimleri ve sıfatları ile Allah demek, Zikretmek,…


Temcîd Nedir, Ne Anlama Gelir?

Sözlükte “tâzim ve senâ etmek” anlamındaki temcîd minarelerde ezandan ayrı olarak Allah’a yapılan dua, tazarru ve münâcâtlar hakkında kullanılır

Üç aylarda recebin ilk gecesiyle başlayıp ramazanın teravih kılınan ilk gecesine kadar yatsı namazının ardından, ramazanda ise sahurdan sonra müezzinler tarafından halkın iştirakiyle minarede okunurdu. Temcîd sahur vaktinde okunduğundan halk arasında “sahur” mânasına da gelir. Cami ve tekkelerde temcîde çıkmak ve temcîd okuyacak topluluğu yönetmek müezzinlerin ve zâkirlerin önemli görevlerindendi. Mehmed Zihni Efendi, Ni’met-i İslâm’da temcîdin Sultan Nâsırüddin’in emriyle başladığını ve gecenin son üçte birinde okunduğunu yazar. Nâsırüddin, Memlük Hükümdarı I. Baybars’ın oğlu el-Melikü’s-Saîd Berke Han’dır (1277-1279). Kandil ve Kadir gecelerinde temcîde çıkanların sayısı artar, temcîd okunurken minarenin altında toplanan insanlar okunan temcîd hakkında yorumlar yaparak âdeta bir mûsiki meclisi oluştururlardı. Üç aylarda düzenli biçimde sürdürülen temcîdin üç aylar dışında özel gecelerde okunduğu yerler de vardır.

Temcîd şu şekilde icra edilir: Bir kişinin, “Yâ hazreti mevlâm” şeklindeki girişinden sonra üç defa kelime-i tevhid çekilir. Ardından peygamberlerden bazılarının ismi zikredilir ve Hz. Muhammed’e salâtüselâm getirilir. Daha sonra Allah’ın isimlerini ihtiva eden Kur’an âyetlerinden biri okunur; bunu bir beyitten ibaret münâcât veya na’tın okunması takip eder. Hep birlikte “ve’l-hamdü li’llâhi rabbi’l-âlemîn” denilip ardından bir kişi tarafından fâtiha çekildikten sonra yine bir kişinin, “Mâ kâne Muhammedün ebâ ehadin …”

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyine, ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ(alîmen).
Muhammed (A.S), sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası olmamıştır (değildir). Fakat Allah’ın Resûl’ü ve Nebîler’in (Peygamberler’in) Hatemi’dir (Sonuncusudur). Allah, herşeyi en iyi bilendir.
(Ahzab suresi 40)

veya

“Sübhâne rabbike rabbi’l-izzeti ammâ yasifûn …”

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَۚ  وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَۚ  وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ

Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun, veselamun alel murselin, vel hamdülil lahi rabbil alemin, el Fatiha

Yücedir, münezzehtir Rabbin ve yücelik, üstünlük ıssı Rab, onların vasfettiklerinden.

İzzet sahibi Rabbin, onların (uygunsuz) vasıflamalarından münezzehdir. Selam, gönderilen tüm peygamberlere olsun. Ve hamd, alemlerin Rabbi Allah’a.
(Sâffât Suresi 180-181-182. Ayet)

diye başlayan âyeti okumasıyla temcîd sona erer. Ramazan ilâhilerinde olduğu gibi temcîdlerin güftelerinde de ramazanın ilk on beş gecesinde “merhabâ yâ şehr-i ramazan merhabâ!”, son on beş gecesinde “elvedâ dost elvedâ!” ifadeleri kullanılır.

Takdis etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Dilimize Arapçadan geçen takdis kelimesi, ”kuds” kökünden türetilmiştir. Kuds, çirkin ve kötü şeylerden uzak olmak anlamına gelirken, takdis kelimesinin sözlük anlamı saygı göstermek ve yüceltmektir. Takdis etmek, Allah’ı tüm kusurlardan ve eksikliklerden münezzeh kılmak anlamında da kullanılır. Kelimenin isim hali ”mukaddes”, sıfat hali ise ”kutsi” şeklinde yazılır. Takdis etmek ne demek, ne anlama gelir? Takdis etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Takdis etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hürmet etmek 2- Tekrim etmek 3- Mehabet 4- İhtimam 5- Münezzeh Kılmak

 6- Tebcil Etmek 7- Ululama 8- Tevkir Etmek 9- İclal 10- Tazim Etmek

 Takdis etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

8.yüzyıldan bu yana kullanılan takdis etmek kelimesi, birini yüceltme, saygıyla anma, büyük kabul etme ve yüce sayma anlamlarına gelir. Hristiyanlık terminolojisinde ise bu kelime terim anlamında kullanılır. Rahiplerin ekmek ve su ile kiliseye gelenleri kutsamasına takdis etmek denir.

 Takdis etmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Takdis etmek kelimesi bir tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

 Takdis etmek – Doğru Kullanım

 Takdisetmek – Yanlış Kullanım

 Takdis etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Mümin kullar yalnızca Allah’ı takdis eder ve yalnız Ondan mağfiret dilerler.

 2- Papa, takdis töreninde verdiği vaazda, sevginin ve paylaşmanın öneminden bahsetti.Bir Karoglan Raşit Tunca Makalesi

NOT : internetten bazı alıntılar var bu makalede

Raşit Tunca

Schrems, 08.12.2022