Sesdeş Ne Demektir?

Sesdeş Ne Demektir?

Sesdeş, iki veya Daha fazla kelimenin içinde aynı harflerden bulunmasına verilen isim, yani ses benzeşmesi olan iki veya daha fazla kelime.. kardeş kelimeler

Mesala : kara,para,yara
veya Bizlere en güzel örnek olan Kuran’daki “Nas” suresi :

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs
Meliki’n-nâs
İlâhi’n-nâs
Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs
Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs
Mine’l-cinneti ve’n-nâs