Tekinlik veya Tekin değil deyiminin anlamı

Tekinlik veya Tekin değil deyiminin anlamı

Tekin “ikan” veya “kün” mastar kelimesinden türeme “kane” olmak “kün” , “ol” emir kipi, tekin “te”,  “sen” zamiri ve “te kin” olmak “saaaakin” sakin ile eş anlamlı, sakin yani tenha kimse yok demek,

“Tekin değil” deyiminin anlamı, açıklaması ve örnek cümleleri:

1. İçinde zararlı birilerinin “cinlerin” olduğu kabul edilen bina ya da yer.
“O eski ev tekin değil diyorlar.”

“Bu adam tekin değil”
zararlı kimse
2. Kendisinde bazı gizli güçlerin olduğu sanılan, tehlikeli kabul edilen kimse.