“Allah’ım Sevdiklerini Sevdir, Sevmediklerinden Uzak Eyle” Duası

“Allah’ım Sevdiklerini Sevdir, Sevmediklerinden Uzak Eyle” Duası

Latince Okunuşu

Allahümme Habbib ileyne Mea Tuhibbu, ve asrif anne meala tuhibbu

Entallahüllezi yuhibbul Muhsiniyne,
Vecalnea fi zümretil muhsiniyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbut Taibiyne,
Vecalnea fi zümretit Taibiyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbut Tahiriyne,
Vecalnea fi zümretit Tahiriyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbul Ebrar,
Vecalnea fi zümretil Ebrar,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbul Müttagiyne,
Vecalnea fi zümretil Müttagiyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbus Sabiriyne,
Vecalnea fi zümretis Sabiriyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbul Mütevekkiliyne,
Vecalnea fi zümretil Mütevekkiliyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbul Adale,
Vecalnea fi zümretil Adalel Ebrar,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbul Mücahidiyne Fi Sebilillah,
Vecalnea fi zümretil Mücahidiyne Fi Sebilillah,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi yuhibbul eaz’afiyne alel Mü’minineyne, vel kaviyyai alel Kafiriyne,
Vecalnea fi zümretil eaz’afiyne alel Mü’minineyne, vel kaviyyai alel Kafiriyne,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Entallahüllezi teagulü lil mü’miniyne: “innallahe yuhibbühüm ve yuhibbünallah”,
Vecalnea fi zümretil Mü’miniyne Fi mea gal “innallahe yuhibbühüm ve yuhibbünallah”,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.


Entallahüllezi yuhibbullezine yü’minune Lea yeahafüne levmete laimin,
Vecalnea fi zümretil Mü’miniyne Lea yeahafüne levmete laimin,
Ve eahibbena eayzan Ya ilahi.

Allahümme Habbib ileyne Mea Tuhibbu, ve asrif anne meala tuhibbu

innallahe La yuhibbul Mu’tedyine,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil Mu’tediyne.

innallahe La yuhibbul Müfsidiyne,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil ifsad vel Müfsid vel Müfsidiyne.

innallahe La yuhibbul Fasıgıyne,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil Fıski Fücur vel Fasıgıyne.

innallahe La yuhibbul Kafiriyne,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil Küfr vel Kafiriyne.

innallahe La yuhibbuz Zalimiyne,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü biz Zulüm vez Zalimiyne.

innallahe La yuhibbul Mütekebbiriyne,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil Kibriyael ins vel cinne vel Mütekebbiriynel ins velcinne.

innallahe La yuhibbul Hainiyne,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil Hıyane vel Hainiyne.

innallahe La yuhibbul Gavlel Fahiş,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil Gavlel Fahiş.

innallahe La yuhibbul Müsrifune,
Vecealne Fi Zümretil ictinabehü bil israf vel Müsrifune.

Allahümme Habbib ileyne Mea Tuhibbu, ve asrif anne meala tuhibbu

Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibaahu ve erinel batıla batılan verzukna ictinabehu, istecib duaena bi-hurmeti Seyyidil-beşer

Rabbena ve takabbel bi duai, Rabbenağfirli veli valideyye velil muminine yevme yekumul hisab, istecib duaena birhametike ya erhamerrahimiyn. Veselamün alel Mürseliyn, Velhamdülillahi Rabbel Alemin.


Türkçe Manası

Allah’ım Bize Senin sevdiklerini sevdir, Senin sevmediklerinden de Bizi uzak eyle.

Sen ihsan sahiplerini seven Allah’sın, Biz’i de ihsan edenler zümresine koy, ve bizi de sev  Allahım
Sen tövbe edenleri seven Allah’sın, Biz’i de tövbe edenler zümresine koy, ve bizi de sev  Allahım
Sen temizleri ve temizlenenleri seven Allah’sın, Biz’i de temizlenenler zümresine koy, ve bizi de sev Allahım
Sen takva sahiplerini seven Allah’sın, Bizler’i de takva sahiplerinin zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen sakınanları seven Allah’sın, Bizler’i de sakınan takva sahiplerinin zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen sabredenleri seven Allah’sın, Biz ler’i de sabredenler zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen tevekkül edenleri seven Allah’sın, Biz’i de tevekkül edenler zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen adaletli davrananları seven Allah’sın, Biz’i de adaletli olanlar zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen kendi yolunda saf saf mücadele edenleri seven Allah’sın, Biz’i de , mücahid olanlar zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü olanlari seven Allah’sın, Biz’i de , mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü olanlar zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen  müminler’e : “Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler” Buyuran Allah’sın, Biz’i de , Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler Buyurdugun mü’minler  zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım
Sen  hiçbir kınayıcının kınamasından korkmadan iman edenleri seven Allah’sın, Biz’i de , hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmadan iman eden mü’minler  zümresine koy, ve bizleri de sev Allahım

Allah’ım Bize Senin sevdiklerini sevdir, Senin sevmediklerinden de Bizi uzak eyle.

Allah, saldırganları asla sevmez, ve bizi saldırganlıktan ve saldırganlardan sakınanlar zümresine koy.
Allah, ifsad çıkaranları asla sevmez,  ve bizi müfsitlikten ve ifsad çıkaranlardan sakınanlar zümresine koy.
Allah, fasıkları asla sevmez, ve bizi fasıklıktan ve fasıklardan sakınanlar zümresine koy.
Allah, kâfirleri asla sevmez, ve bizi  küfürden ve kâfirlerden sakınanlar zümresine koy.
Allah, zalimleri asla sevmez, ve bizi zalimlikten ve zalimlerden sakınanlar zümresine koy.
Allah, büyüklenip böbürlenenleri asla sevmez, ve bizi büyüklenip böbürlenmekten ve büyüklenip böbürlenenlerden sakınanlar zümresine koy.
Allah, hainleri asla sevmez, ve bizi hainlikten ve hainlerden sakınanlar zümresine koy.
Allah, Terbiyesiz konuşanları asla sevmez, ve bizi Terbiyesizlikten ve Terbiyesiz konuşanlardan sakınanlar zümresine koy.
Allah, israf edenleri asla sevmez, ve bizi  müsriflikten ve israf edenlerden sakınanlar zümresine koy.

“Allahümme erinel hakka hakkan verzukna ittibaahu ve erinel batıla batılan verzukna ictinabehu, istecib duaena bi-hurmeti Seyyidil-beşer”

Allahım! Doğruyu bize doğru olarak göster ve ona uymayı bize nasip et ve yanlış, bozuk olan şeylerin yanlış olduklarını bize göster ve onlardan sakınmamızı nasip et! İnsanların en üstünü hürmetine bu duamızı kabul buyur.
Rabbimiz bu duamızı kabul buyur, Rabbimiz, Hesabın görüleceği gün beni, anamı, babamı ve bütün mü’minleri bağışla. Ey Merhametlilerin en Merhametlisi! duamıza icabet et, cevap ver. Alemlerin Rabbine Hamdler, Peygamberlerine Selamlar olsun, Amiyn.

—oOo—

“Allah’ım Sevdiklerini Sevdir” Virdi Sonu

Bina Eden Raşit Tunca
Schrems, 26.12.2023
PRO1 – V271220231526

—oOo—

SÖZLÜK

sakınanlar zümresine koy: uzak duran gruba koy. demektir

ARAPCA YAZILIŞI


اللهم اجعل من تحبهم يحبونك. ابتعد عن الذين تكرههم

اللهم حبب إلينا ما تحب، واصرف عنا ما لا تحب
أنت الله الذي يحب المحسنين، واجعلنا في زمرة المحسنين، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب التائبين، واجعلنا في زمرة التائبين، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب الطاهرين والطاهرين،  وأدخلنا في زمرة الطاهرين وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب الأبرار، واجعلنا من جماعة الأبرار، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب المتقين، واجعلنا من المتقين، وأحبنا أيضًا يا الله
أنت الله الذي يحب الصابرين، واجعلنا في زمرة الصابرين وأحبنا أيضًا يا الله
أنت الله الذي يحب المتوكلين، واجعلنا  في زمرة المتوكلين، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب العدل، اجعلنا في العدل الأبرار، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب المجاهدين الأطهار في سبيله، وتحبنا وجماعة المجاهدين، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي تحب الأضعفين على المؤمنين، الأقوياء على الكافرين، وتحبنا، جماعة الأتواضعين على المؤمنين، الأقوياء على الكافرين، وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي تقول للمؤمنين — إن الله يحبهم ويحبون الله — ، واجعلنا  في زمرة المؤمنين الذين  في ماقال — إن الله يحبهم ويحبون الله — وأحبنا أيضًا يا إلهي
أنت الله الذي يحب الذين يؤمنونوَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ، واجعلنا  في زمرة  يؤمنونوَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ  وأحبنا أيضًا يا إلهي

اللهم حبب إلينا ما تحب، واصرف عنا ما لا تحب

اِنَّالله لا يحب المعتدين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالمعتدين
اِنَّالله لا يحب المفسدين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بل افساد والمفسدين
اِنَّالله لا يحب الفاسقين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالفسق والفاسقين
اِنَّالله لا يحب الكافرين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالكفر والكافرين
اِنَّالله لا يحب الظالمين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ باظلم والظالمين
اِنَّالله لا يحب المتكبرين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالمتكبرين
اِنَّالله لا يحب الخائنين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالخائنين
اِنَّالله لا يحب القول الفحش واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالقول الفحش
اِنَّالله لا يحب المسرفين واجعلنا في زمرة اِجْتِنَابَهُ بالاسرف والمسرفين

اللهم حبب إلينا ما تحب، واصرف عنا ما لا تحب
اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اِتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلاً وَارْزُقْنَا اِجْتِنَابَهُ استجب دعاءنا بِحُرْمَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ

رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ بدُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ استجب دعاءنا برحمتك يا ارحمرّاحمين ٯ سّلاَ مٌ على المرسلين والحمدلالله ربّ العلمين

انتهى اصلاة ٬٬اللهم اجعل من تحبهم يحبونك

“قَرَعُقْلَنْ” الدعاء الأصلي
شريمس، السادس والعشرون من ديسمبر ألفين وثلاثة وعشرين