Etkileyici Sözler

ETKİLİ SÖZLER

1 “Affetmek, zaferin zekâtıdır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
2 “İman, aklın çalışmasının ürünüdür.” Ahmed Hulûsi
3 “Kişi anasından iki kere doğmadıkça, Göklerin Melekûtuna ulaşamaz.” Hz. İsa (a.s.)
4 “Sevgin nefrete dönüşmesin, sana ancak yük olur.” Ahmet F.Yüksel
5 “Besmele çektikten sonra, Fatihayı hiç ara vermeden tek nefeste okumaya gayret et.” Muhiddin-i Arâbi
6 “Vücudun, ilmi ilahide, ilimden ibaret olduğunu müşahade, vahdet-i şuhud’dur.” Ahmed Hulûsi
7 “Musibetin sevabına talip olmaklığın, musibeti çekmekte iken de varsa, zahidsin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
8 “Yaşam kabullenmektir.” Ahmet F.Yüksel
9 “Mollanın namazında Hakk’ın ne Celali vardır, ne de Cemali. Mollanın ezanı bize seher vaktini bile bildirmez.” Muhammed İkbâl
10 “Marifetin zekâtı, marifeti oluşturmaktır.” Ahmet F.Yüksel
11 “Acı, akıllı adamların hocasıdır.” Byron
12 “Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi ‘yapmam’ dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
13 “Algılanan varlığın, Hakkın vücudu olduğunu müşahade, vahdet-i vücud’dur.” Ahmed Hulûsi
14 “Her evin kapısı vardır. Kabirin ki ayak tarafındandır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
15 “Ahmak konumuna düşmemek için yorum yapmayın.” Ahmet F.Yüksel
16 “Tasavvuf, Allah ile olan muamelenin saflığıdır. Bunun aslı da dünyadan yüz çevirmedir.” Cüneyd-i Bağdadi
17 “Kadın insansı ile insan arasında köprüdür.” Ahmet F.Yüksel
18 “Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.” Yunus Emre
19 “İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır,yarısı şükürdür.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
20 “İlim yapmak, amelden hayırlıdır. Dinin kıvamı da verağdadır (arkada). Alim ilmi az da olsa, ilmi ile amel edendir Hz. Muhammed (s.a.v.)
21 “Yöneldiğin mahallin her boyutta senin perdelerini kaldırabilecek vasıfta olması gerekir.” Ahmet F.Yüksel
22 “Mümin yumuşaktır. O kadar ki onu yumuşaklığından dolayı ahmak zannedersin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
23 “Sadece insanın günahları affedebilme gücü vardır.” Ahmet F.Yüksel
24 “Pırıl pırıl gökkuşağını görmek için önce yağmuru yaşamak gerekir.” Fransız Atasözü
25 “Sevgi insansıda bedenselliği, insanda kemalâtı oluşturur.” Ahmet F.Yüksel
26 “Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur.” Demokritos
27 “İsimlerin batıni manasını bilmek, zahirini yaşama anlamına gelmez.” Ahmet F.Yüksel
28 “Yeterli insan sükut eder, yetersiz olan ispata çalışır.” Ahmet F.Yüksel
29 “Zekanın peşinde koşmayın aptallığı yakalarsınız.” Montesquieu
30 “Mümin her ahlak üzere ahlaklanır. Fakat onda yalanla ihanet bulunmaz.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
31 “İspat, izafi varlığın bir göstergesidir.” Ahmet F.Yüksel
32 “Tasavvuf, Hakk’ın, seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir.” Cüneyd-i Bağdadi
33 “Tartışma, algılamaya mani olan beşeri bir duygudur.” Ahmet F.Yüksel
34 “Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
35 “Cennetin ahmakla dolu oluşu, vehmin nur boyutunda kalkmadığının delilidir.” Ahmet F.Yüksel
36 “Yolları ayrı olanlar, birbirine danışmazlar.” Konfiçyüs
37 “Huşu namaza, haşyet ilme aittir.” Ahmet F.Yüksel
38 “Hiçbir yiğidin kaza ve kader okuna karşı kalkanı yoktur.” Hafız
39 “Kişiye, kendisine parmakla işaret edilmesi, şer cihetinden kafidir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
40 “Allah’ın dışında kimseye borç verme.” Ahmet F.Yüksel
41 “İnsanlara akılları ölçüsünde söz söyleyiniz.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
42 “Vehimle kazanan, vehimle kaybeder.” Ahmet F.Yüksel
43 “Kadınlar, sevmedikleri adama hiç acımazlar.” Alexandre Dumas Fils
44 “Seni sigaya çeken bir molla kasım gelir.” Yunus Emre
45 “Vicdan sahibi kısık seslidir.” Ahmet F.Yüksel
46 “Tasavvuf, bila-alaka (hiçbir bağ olmadan) tamamiyle Allah ile olmandır.” Cüneyd-i Bağdadi
47 “Kullanmayı düşünen, kullanılacağını unutmasın.” Ahmet F.Yüksel
48 “Nereye gittiğini bilen kişiye yol vermek için dünya bir yana çekilir.” David Starr Jordan
49 “Tepe tepe kullanan, ancak beşeri seyirde olandır.” Ahmet F.Yüksel
50 “Ey birader, sen ancak bir düşünceden ve fikirden ibaretsin. Üst tarafın kemik ve A’sab sinir ve adalât (kas) ve elyaftan (insan ve hayvanda adaleleri meydana getiren ince lifler) ibarettir.” Mevlânâ
51 “Yokluk, varlığın aynasıdır.” Ahmet F.Yüksel
52 “Nazar ve nefes az kaldı kaderi geçecekti. Nefes ve nazardan Allah’a sığının.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
53 “Kim olduğun öyle bir haykırıyor ki; ne dediğini duyamıyorum.” Ralph Waldo Emerson
54 “Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
55 “Öğüt olarak ölüm yeter. Gam çekmeye kabir yeter.” Hızır (a.s)
56 “Alim, ilim ve amelin yeri cennettedir. Alim, ilmi ile amel etmezse, ilim ve amel cennette, alim ise cehennemde olur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
57 “Ulema, Allah’ın kulları üzerinde peygamberlerin eminleridir. Siz onlardan çekinin ve onlara taarruz etmeyin. Onlar hükümet erkanı ile ihtilal etmedikçe ve dünyaya karışmadıkça.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
58 “Teşbih yönü olmayan tevhid görüşü, tanrısallığa uzanan bir yoldur.” Ahmet F.Yüksel
59 “Ben, İnsanoğlunun geride bıraktığı devirler içinden çağlar boyu seçile seçile geldim ve içinde bulunduğum çağda ortaya çıkarıldım.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
60 “Bir kavme su dağıtan,onların hepsinden sonra su içeçektir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
61 “Çileyi bilerek çekmek daha faziletlidir. İbadeti bilerek yapma da….” Ahmet F.Yüksel
62 “Allah bazen dilediği halde emretmiş, bazende emrettiği halde dilememiştir. İblis’e, Adem’e secde etmesini emrettiği halde, secdenin yapılmasını irade etmemişti. Eğer İblis’in secde etmesini isteseydi, İblis secde ederdi. Adem’in malum ağaçtan yemesini yasaklamıştı ama iradesi ağaçtan yemesi yönünde idi. Eğer ağaçtan yenilmesini istemeseydi Adem yemeyecekti.” Caferi Sadık
63 “Oyun bitince, şah da piyon da aynı kutuya konur” İtalyan Atasözü
64 “Kur’an yedi nuans üzere indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşınmasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
65 “Bir insanda görülen ameller ve takvadan başka, bir de onun cevher gibi güzel olan gizli amel ve takvası vardır. Bakış gücü olmayanların nazarları, görünen amellerdir. Halbuki biz onlara bakmıyoruz. Biz insanın içine, içindeki sırra bakıyoruz…” Şeyh Hariri
66 “Ameller niyetlere göre değer kazanır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
67 “Her kişinin iki resülü vardır. Biri zahir, diğeri batın. Zahir dildir, Batın gönüldür. Dil Muhammed’e, gönül Cebrail’e benzer.” Hacı Bektaşı Veli
68 “Bilginler, Nebilerin varisleridir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
69 “İnsanların en hayırlıları, ahmak, aptal diye adlandırılmadıkça kıyamet kopmaz.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
70 “Kıyamet günü herkes birbirinden davacı olur. Hatta tokuşan koyunlar bile..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
71 “Öğrenmek, zaten bildiğini fark etmektir. Yapmak, onu bildiğini göstermektir.” Richard Bach
72 “Kabe-i Şerif yıkılarak taşları denize atıldığı vakit, işte o zamanda korkunç alametler olur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
73 “Vecdin ilimde erimesi, ilmin vecd içinde kaybolmasından yeğdir.” Cüneyd-i Bağdadi
74 “Afetleri en iyi bilen, afetlere düçar olandır.” Cüneyd-i Bağdadi
75 “Şu göğsümde saklı duran birçok ilim var. Ah! Onları taşıtacak erler bulabilsem.” Hz. Ali (r.a.)
76 “İstesem sırf fatiha suresinin tefsiriyle yetmiş beygiri yüklerim.” Hz. Ali (r.a.)
77 “Ne sazdan, ne sözden, ne evladdan, ne de güzel yüzden zevk aldım, Sazı severim, aşkımı söylerse; sözü severim, yine onu söylerse, manayı söylemeyen güzeli ne yapayım?. Su içmek isteyen bir kimse için boş kadeh ne işe yarar?. Ken’ân Rifâî
78 “Senin Allah’a erişmen mümkün değildir. Zira daha beşer makamı dahi senin için örtülüdür.” (Molla için söylenen söz) Muhammed İkbâl
79 “Sen insana ulaşmadan Allah’ı nasıl arıyorsun?.” Muhammed İkbâl
80 “Allahım! İnsanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler; bense seni verdiğin belalar yüzünden severim.” Hallac-ı Mansur
81 “Deniz, kendi dalgasından daha eski değildir.” Hızır (a.s)
82 “Ben ve Hallac aynı şey idik. Ne var ki o sır’rı açığa vurdu ben sakladım.” Şeyh Şibli
83 “Nokta, tüm çizgilerin esasıdır.” Hallac-ı Mansur
84 “İyi bilin ki vallahi ey Medine ahalisi! Sizler, muhakkak kıyamet gününden 40 gün kadar önce burasını terk edeceksiniz.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
85 “Muhakkak ki kulak, göz, kalp, bunların her biri kendi fiillerinden mesul tutulacaklardır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
86 “Rüyalar ,gecelerin akvaryumudur.” Victor Hugo
87 “Kıyamet ile ben işte şu iki parmak gibi yakın olarak ba’s olundum.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
88 “Beşeriyet tanrısallığa uzanan bir yoldur. İbadetinin ne olduğunu söylemeye gerek var mı?.” Ahmet F.Yüksel
89 “Kim bir kardeşini, bir günah sebebi ile ayıplarsa, o günahı işlemedikçe o kimse ölmez.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
90 “Bir iş yapmak istediğin zaman, Allah sana o işten kurtuluş gösterinceye kadar, yahut Allah sana bir çıkış kapısı yaratıncaya kadar yavaş ve temkinli davran.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
91 “Dünyada en iyi kadın, anasından doğmayandır.” Firdevsi
92 “Cehennem kızarıncaya kadar 1000 yıl yakıldı. Sonra beyazlaşıncaya kadar yine 1000 yıl yakıldı. Sonra kararıncaya kadar 1000 yıl daha yakıldı. Şimdi o, zifiri karanlık gece gibi, kapkaranlıktır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
93 “Dikkat edin, sizden biri kardeşinin verdiği hediyeyi reddetmesin. Eğer bir şey de bulursa, ona mukabelede bulunsun. Nefsin yed-i kudretinde olana yemin ederim ki, bana bir (koyun) kolunun ucu hediye edilse kabul ederim. Ve eğer bir kol için davet edilsem ona icabet ederim.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
94 “Melaike, çanı olan kervana arkadaş olmaz.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
95 “Allah! Size haram ettiği şeyde şifa halketmedi” Hz. Muhammed (s.a.v.)
96 “Adem’in Allah indinde bir mevkii vardır ki, ona ibadetle erişilmez. O mevkiye erişinceye kadar, Allah ona hoşuna gitmeyen şeyleri verir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
97 “İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
98 “Zamanı gelmiş bir fikrin karşısına dikilme gücüne hiçbir ordu sahip değildir.” Victor Hugo
99 “Cenabı Hakk’ın kaza ve kaderinden sonra, ümmetinin ekserisinin ölümleri gözdendir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
100 “Yüzünü güneşe çeviren insan gölge görmez.” Helen Keller
101 “Ümmetim için, nefislerine söyledikleri affedildi. Ağıza ve tatbik mevkiine konmadıkça.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
102 “Dört şey Arş’ı Azam altındaki hazineden imal edildi. Fatiha, Ayetel Kürsi, Amenerresulihi, İnna A’teyna.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
103 “Yerdekilere merhamet edin ki, gökteki merhamet etsin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
104 “Müteşabih Ayetlere tabi olanları gördüğünüzde, işte onlar Allah’ın Kur’anda isimlendirdiği kimselerdir ki, onlardan uzak durur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
105 “Allah bir kavme azab indirdiğinde, o azab onların içinde olan herkese isabet eder. Sonra amallerine göre baas olunurlar.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
106 “Hased ettiğinizde haddi aşmayın, zanda bulunduğunuzda onu tahkik etmeyin, bir şeyde size bir uğursuzluk hissi gelirse onu geçin ve ancak Allaha tevekkül edin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
107 “Sahibinin ağzından lanet çıktığı zaman bakar, eğer yöneltildiği kimsede kendisine yol bulursa ona gider, aksi halde kendisinden çıktığı kimseye döner.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
108 “Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun. Ya o hayır üzeredir ve sen o davette hazır olmaya layıksın. Veya o şer üzerindedir ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
109 “Dünyada aptallık dışında günah yoktur.” Oscar Wilde
110 “Allah bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
111 “Sual de bilgiden doğar, cevap da…” Mevlânâ
112 “Bir şeyin nedenini öğrenmeyi kral olmaya yeğlerim.” Demokrit
113 “Nimete kavuşanların inkarından sakının.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
114 “Hiçbir nefis sahibi canlı yoktur ki, üzerinden yüz yıl geçsin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
115 “Ancak durgun su yıldızları yansıtır.” Çin Özdeyişi
116 “Kim, Allah’ın kullarının, kendisi için ayakta dikilmesine sevinirse, ateşten bir eve hazırlansın.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
117 “Bir şeyde uğursuzluk varsa, kadın’da, at’ta ve evde’dir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
118 “Sizden birinizin ayakkabı bağı koptuğu zaman, bunu düzeltmedikçe, diğer ayakkabısıyla yürümesin.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
119 “Bana yalan isnad eden, ateşten bir yatağa kendini hazırlasın.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
120 “Bizle dünya, bizle başkaları, hatta bizle biz arasında ne kadar da çok hayal var.” Michel Buton
121 “Taş avı öldürmez ve düşmanı helak etmez, ancak göz çıkarır ve diş kırar.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
122 “Uğursuzluk yorma, şirktir ve bizden hiçbir kimse yoktur ki bu şirkten ona bir şey yaklaşmış olmasın. Ancak tevekkül ile Allah onu giderir. Hz. Muhammed (s.a.v.)
123 “Ey hanımlar! Şeytan feryadından sakınınız. Gözden gelen yaş, Allah’tan ve merhamettendir. Elle olan ve dil ile olan şeytandadır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
124 “Siyah bayraklar zuhur ettiğinde, evveli fitne, ortası dalalet, sonu küfürdür.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
125 “Bize karşı silah taşıyan, bizden değildir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
126 “Ey can, önce farenin şerrini defet sonra buğday biriktirmeye çalış, çabala.” Mevlânâ
127 “Bilimden korkmak, dinin Tanrı’yı küçük görmesi ve intiharı demektir.” Emerson
128 “Sizden birinizde bir hal (vesvese) olduğu zaman üç defa tekbir getirsin. Zira bu hassasiyeti mümin duyar.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
129 “İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana “diri” denilir.” İbn-i Sina
130 “Dünyada iki yüzlü olanın kıyamet de ateşten iki dili olur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
131 “Geceleyin horozların ötüşünü işittiğiniz zaman, Allah’ın ihsanından isteyiniz, çünkü bunlar bir melek görmüşlerdir. Geceleyin eşşeklerin anırmasını işittiğiniz zaman da, şeytan’ın kötülüğünden Allah’a sığınınız. Çünkü onlar bir şeytan görmüşlerdir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
132 “Bu dünyaya anlaşılmak için değil; anlamak için geldik.” J.Ernest Renan
133 “Mü’min bir yuvadan iki kere ısırılmaz.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
134 “Allah bir kulunun canını bir yerde almak istediği zaman, o yerde o kul için bir ihtiyaç yaratır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
135 “Oturma yerlerinin en hayırlısı, en geniş olanıdır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
136 “Başlarınız düşünceler yön değiştirebilsin diye yuvarlaktır.” Francis Picabia
137 “Çizik bir elmas, çizik olmayan çakıltaşından daha iyidir.” Konfiçyüs
138 “Kendisine izin verilmeden önce kim bir evin köşe bucağı ile gözlerini doldurursa, gerçekten fasık olmuştur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
139 “Herkes Cennet’e kendi yoluyla gider.” Büyük Frederick
140 “Tüm yeryüzü Benim Ümmetime bir mabed yapılmıştır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
141 “Benim niyazım iki rekât namaza sığmaz.” Muhammed İkbâl
142 “Benim Duam hayatımdır.” Konfiçyüs
143 “Gerçek Dua hissedilendir.” Ahmet F.Yüksel
144 “Ahir zamanda bir kavim olacak ki; güvercin kursağı gibi (tüylerini) siyaha boyayacaklar. İşte bu kimseler cennet kokusu koklayamazlar.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
145 “Tenzih ve Teşbih’in eşdeğerde yaşanışı Tevhid’dir.” Ahmed Hulûsi
146 “Kırk küpü yerden göğe dizseler, ortadan birini çekeler, var sen seyreyle gümbürtüyü…” Yunus Emre
147 “Keşke şirk, pişmanlık küfürdür.” Ahmed Hulûsi
148 “Biz süt taşıyan memeye benzeriz. Bizi çeken ele göre süt veririz.” Mevlânâ
149 “Aşka “delilik” diyen insan, hayatın sırrına ebediyen bigane kalsın.” Muhammed İkbâl
150 “Biz bu aleme rahmetten nasibi olmayanlara, Allah’ın rahmetini ulaştırmak için geldik. Başka bir işimiz yok.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
151 “Göçebenin şehirli hakkında şahitlik etmesi caiz değildir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
152 “Kadınlara itaat nedamettir?.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
153 “Putların anası, nefs putudur.” Mevlânâ
154 “Dilin salavat getiriyor durmadan, ama, Mustafa’nın temizliğinden ne haber?. Mevlânâ
155 “Telaffuz etmek, yaşamak anlamına gelmez.” Ahmet F.Yüksel
156 “Uğursuzluk, evde kadında ve kısraktadır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
157 “Benden sonra, erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
158 “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanın.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
159 “Bana cehennem halkı gösterildi. Çoğu kadınlardı.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
160 “Yeryüzünün doğu ucunda bir insanın ayağına batan dikenin acısını, batı ucundaki duyacaktır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
161 “Hakkın dile getirilmesi gereken yerde susan, dilsiz şeytandır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
162 “Ne elbiseler gördüm içinde adam yok, ne adamlar gördüm sırtında elbise yok.” Mevlânâ
163 “İşlerini kadına bırakan bir millet asla felah bulmayacaktır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
164 “Havva olmasaydı hiçbir kadın kocasına ihanet etmezdi. İsrail oğulları da olmasaydı (bekleyen) et bozulmazdı. Hz. Muhammed (s.a.v.)
165 “Maşrapamız küçükse deryayı suçlamaya hakkımız olmaz.” Mevlânâ
166 “Üç bin yıllık geçmişinin hesabını yapamayan insan, günübirlik yaşayan insandır.” Goethe
167 “Bilgisizliğin belirtisi, adaletsizlik ve trajediye olan inancının derinliğidir.” Richard Bach
168 “Tırtılın ‘dünyanın sonu’ dediğine, Usta ‘kelebek’ der.” Richard Bach
169 “Her şey maşuktur , aşık bir perdedir. Yaşayan maşuktur , aşık bir ölüdür.” Mevlânâ
170 “İlk günah, olanı sınırlamaktır.” Richard Bach
171 “Hakikat çıplak gezmeyi sever.” Alman Atasözü
172 “Gülün annesi ,dikendir.” Mevlânâ
173 “Bilginin mürekkebi, şehidin kanından kutsaldır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
174 “Dünya kehribar gibidir, bütün samanları çeker; ancak özlü buğday kehribarın çekişinden kurtulmuştur.” Mevlânâ
175 “Düşünmek görmektir.” Balzac
176 “İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar” Yahya Kemal
177 “İnsanın gelişmesi içeriden dışarıya doğrudur.” Freud
178 “Kelimelerin kölesi olma.” Thomas Carlyle
179 “Kimden kaçıyoruz kendimizden mi?
Ne olmayacak şey! Kimden kapıp kurtarıyoruz?
Hak’tan mı? Ne boş zahmet!” Mevlânâ
180 “Denizi bir testiye döksen ne alır? Bir günün kısmetini…” Mevlânâ
181 “Evrenin en anlaşılmaz özelliği anlaşılabillir olmasıdır.” Einstein
182 “Siz görmezden gelseniz de gerçekler var olmayı sürdürürler.” Aldoux Huxley
183 “Durumlar değişmez, biz değişiriz.” Henry David Thoreau
184 “Gerçek, bir çocuğun en içten gülüşü ya da bir sevgilinin öpüşüyle donanmış olarak seslenir bize; ama biz sevginin kapısını onun suratına çarpar ve sanki düşmanımızmış gibi davranırız.” Halil Cibran
185 “Alışkanlıkların zinciri, önce hissedimeyecek kadar hafif, sonra kırılmayacak kadar güçlü olur.!” Benjamin Disraeli
186 “Bütün suretleri kabul edecek bir hale geldi kalbim benim
Ceylanların otlağına döndü, keşişlerin manastırına
Put haneye döndü, tavaf edenlerin Kabe’sine kalbim
Tevrat levhalarına, Kur’an sayfalarına.
Ben Aşk dininin müntesibiyim
Aşk bineği hangi yöne götürürse benim dinim, imanım orada.” Muhiddin-i Arâbi
187 “Daha sadaka, isteyenin eline düşmeden Rahman’ın eline değer.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
188 “Dikkat et Allah’ın dışındaki her şey batıldır.” Lebid
189 “Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
190 “Kendini bilen Rabbini bilir.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
191 “Şüphesiz Rab’bınız sağır ve gaib değildir. O sizin bindiğiniz develerin semerlerinin başları arasındadır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
192 “Biriniz namaza durduğunda ancak Rab’bine müracaat eder, Çünkü o kişinin Rabbi kıble ile kendi arasındadır Hz. Muhammed (s.a.v.)
193 “Beni gören Hakk’ı görmüştür.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
194 “Ben Rahman’ın nefesini Yemen istikametinde buluyorum.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
195 “Bana Senin vücudunun vahdetini şuhud ettir.” Muhiddin-i Arâbi
196 “Ben sana bir şey yapamam, sen kendine çok şey yaparsın. Ben senden bir şey alamam, sen benden çok şey alırsın. “O” ise herşeyi alır ve yapar tek şart O’na bağlanmasını bilmek. Zafer ÜLKÜ
197 “Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş.” Baki
198 “Ne Sal iledir, ne mal iledir, beyim ululuk kemal iledir.” Esat Muhlis Paşa
199 “Ecele çare olmaz.” Fransız Atasözü
200 “Kurt dumanlı havayı sever.” Fransız Atasözü
201 “Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem bıyığım.” Fransız Atasözü
202 “Demir tavında iken (sıcakken) dövülür.” Fransız Atasözü
203 “Selamet ül-insan fi hıfz il-lisan. (İnsanın selameti dilini tutmasıdır.)” Hz. Muhammed (s.a.v.)
204 “El-aceletü min eş-şeytan. (Acele işe şeytan karışır.)” Hz. Muhammed (s.a.v.)
205 “Hayr el-umur evsatuha. (Her şeyin iyisi ortada olandır, itidal)” Hz. Muhammed (s.a.v.)
206 “El-intizar eşeddü minen-nar. (Beklemek ateşten beterdir.) Hz. Muhammed (s.a.v.)
207 “Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.” Eflâtun
208 “Haklı olduğunuza inanıyorsanız, sakin olmayı başarabilirsiniz.” Bud Holiday
209 “Ceza kaldırılabilir; ama suç insanın içinde sonsuza kadar yaşar.” Ovidius
210 “Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan..” Pir Sultan Abdal
211 “Güzellik giyinenlerin süslüğü ile oluşmaz; bilgi ve terbiye ile güzel olunur..” Hz. Ali (r.a.)
212 “Aslanların gencine sataş da, yaşlısına yaklaşma.” W.Shakespeare
213 “Gençlerin gençlerle, yazın yazla, dökülen yaprakların dökülen yapraklarla olması gerek.” John Gaisworty
214 “Yaşamak bir şölendir. Bu şölene çağrılan kimseler pek çoksa da, masaya oturmayı başaranlar pek azdır.” Darwin
215 “Pek az insan başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır.” Voltaire
216 “Selamet, muhalefeti ve ilmin, ayrılmayı gerektirdiği şeye girmeyi terketmek suretiyle selameti arayanın arkadaşıdır…” Cüneyd-i Bağdadi
217 “Kerem, dünyayı ona muhtac olana vermen ve kendisine muhtac olduğun Allah’a yönelmendir..” Ebu Hafs
218 “Verdiğini hatırlayan ve kalbinden geçiren kimse seha (cömertlik) ismine layık değildir..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
219 “Arz, Adem oğluna der ki; Sen benimle bizim aramıza bir örtü koyuyorsun, halbuki sen yarın benim karnıma gireceksin..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
220 “Allah, sana göğe bakmaktan, kendisine işaret edilmekten daha yakındır..” Serrac
221 “Mü’min’in ferasetinden sakının, çünkü o Allah’ın nuruyla bakar..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
222 “Tasavvuf, Hakk’ın seni senden öldürmesi ve seni kendisiyle diriltmesidir..” Cüneyd-i Bağdadi
223 “Aklın saf dışı edildiği yerde, zekânın ürünleri yenir; ama meyve zehirleyici de olabilir!.” Ahmed Hulûsi
224 “Tedavi için başvurduğumuz çarelerin en iyisi kan aldırmaktır..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
225 “Sen Halktan gerçeği gizledin, onlar seni şeref mevkiine oturttular. Ben ise onlara gerçeği söyledim, beni taşladılar. Cüneyd-i Bağdadi
226 “Herkes ne için yaratılmışsa o, kendisine kolaylaştırılacaktır..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
227 “Var veya yok, nefyedilen veya baki olan benim,Hissedilen, vehmedilen, yılan ve efsuncu benim…Benim bağlanan ve çözülen, içilen, hem de saki,Hazine, fakir de benim, hallakım, halkım da benim…” Abdûlkerim Ceyli
228 “Şüphe, doğruyu bulduran bir duygudur..” Ahmet F.Yüksel
229 “Bir hatayı iki defa tekrarlamayan, en mükemmel insandır..” Albert Einstein
230 “Şerrin hayrı, şer olduğunun anlaşılmasıdır.” Ahmet F.Yüksel
231 “Cehennem yolunun taşları iyi niyetle örülmüştür.” Ahmed Hulûsi
232 “Peşin hükümlülüğün samimiyet kavramında asla yeri olmaz.” Ahmet F.Yüksel
233 “Biri sana sırtını çevirirse üzülme, böylece dostunla düşmanını ayırt etmiş olursun..” Hz. Ali (r.a.)
234 “Egoistlerin en iyi tarafı sürekli kendilerinden bahsettiklerinden gıybet yapmamalarıdır.” Lucille S. Harper
235 “Tecrübelerimizle biliyoruz ki kimse tecrübelerden ders almıyor.” George Bernard Shaw
236 “Yoldaşı asil düsünceler olan asla yalnız değildir.” Philip Sidney
237 “Okunacak en büyük kitap insandır..” Haci Bektaşı Veli
238 “Bekleyebilen için herşey iyi sonuç verir.” Tolstoy
239 “Batıni müşahade, zahirdeki değerlendrmeyle netleşir.” Ahmet F.Yüksel
240 “Hile yapanın başarısı, asla süre gitmez..” Ahmed Hulûsi
241 “İnsanlara baş olup, hükmetme duygusu “emmare” nin dışa vurmasından başka bir şey değildir!.” Ahmed Hulûsi
242 “Sarhoşlarda tadıp şarap bir hoş surete büründü,Sarhoşlarda ayan oldu, göründü perdelerinden…” Abdûlkerim Ceyli
243 “İnsan ne kadar az düşünürse o kadar çok konuşur..” Montesquieu
244 “Bir peşin hükmü yok etmek, bir atomu parçalamaktan daha zordur..” Albert Einstein
245 “Herkes insanlığı değiştirmeyi düşünür, ama hiç kimse önce kendini değiştirmeyi düşünmez..” Tolstoy
246 “İnsan, sevdiği kimse ile beraberdir..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
247 “Arar idim Allah’ı buldum.. Buldum da ne oldu?..” Yunus Emre
248 “Emanet ehline verilmez ise, o topluluğun kıyameti yakındır..” Hz. Muhammed (s.a.v.)
249 “Bilinenin ispatı gerekmez..” Ahmet F.Yüksel
250 “Duygular ön planda ise yaşam gerilerdedir.” Ahmet F.Yüksel
251 “İnd-i Sânî’de, bütün mahlûk TEK bir NOKTADIR; Kâinâtın cümlesi bu, NOKTA da bir NÜKTEDİR!..” Ken’ân Rifâî
252 “Aşikârdır Zât-ı Hak, görmeyi bir dilesen!..
‘BEN’liğidir var olan, adını silebilsen!..
Düşünürsün ki varsın, oysa bu varsayımın…
Zât-ı Hak’tır varlığın, “NEFS”ini görebilsen!..” Ahmed Hulûsi
253 “Cömertlikte yardım etmede akar su gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol..
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol,
Hoşgörülükte deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün,
Ya göründüğün gibi ol….” Mevlânâ
254 “Zuhur, zuhura ve tecelliye perdedir.” Ahmet F.Yüksel
255 “Ayakkabılarım olmadığı için üzülürdüm, ta ki sokakta ayakları olmayan adamı görene kadar” Balzac
256 “Samimi olmayı vaadedebilirim; tarafsız olmayı asla.” Goethe
257 “Sormaz ki bilsin sorsa bilirdi, bilmez ki sorsun bilse sorardı.” Şiraz’lı Sâdi
258 “Yenileceğinden korkan, daima yenilir.” Yıldırım Beyazıt
259 “Tohum ek, vermezse toprak utansın.” Necip Fazıl
260 “Felaket kabarık dost sayısını sıfıra indirir.” W.Shakespeare
261 “Felaketin bir iyliği varsa, hakiki dostlarımızı tanıtmasıdır.” Balzac
262 “Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.” Hyman Rickover
263 “Öyle horozlar vardır ki, öttükleri zaman güneşin doğduğunu sanırlar.” H. Dunant
264 “Zaman paraya benzer, lüzümsuz yere sarfedilmedikçe daima yeter.” Konfiçyüs
265 “Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir.” Konfiçyüs
266 “Sizden hiçbiriniz, nefsini hakir (küçük) yapmasın” Hz. Muhammed (s.a.v.)
267 “Kim Cuma günü selameti bulursa, diğer günlerde de bulur” Hz. Muhammed (s.a.v.)
268 “Yolculuk edin sıhhat bulursunuz” Hz. Muhammed (s.a.v.)
269 “Mekke kalma ve oturma yeri değildir. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra Mekke de kalma süresi 3 gecedir” Hz. Muhammed (s.a.v.)
270 “Yolculuk azaptan bir parçadır” Hz. Muhammed (s.a.v.)
271 “Biriniz yolculuğa ait işini bitirince ailesinin yanına dönmeğe acele etsin” Hz. Muhammed (s.a.v.)
272 “Hac ve Umreye gidenler Allahın elçileridir” Hz. Muhammed (s.a.v.)
273 “Hac, zayıf olan her kişinin cihadıdır” Hz. Muhammed (s.a.v.)
274 “Sen babanın yerine hacca git. Hayrın arttıramazsan, şerrini de arttıramazsın” Hz. Muhammed (s.a.v.)
275 “Bana diğer Resûllerden farklı üç şey verildi;
1) Ganimetler bana helal kılındı
2) Bana şefaat etme yetkisi verildi
3) Nebiler bir kavme iken ben bütün insanlara nebi olarak baas olundum.. (gönderildim)” Hz. Muhammed (s.a.v.)
276 “Rüya Allah’tan, Hilm Şeytandandır” Hz. Muhammed (s.a.v.)
277 “Dünya uyuyanın rüyası gibidir” Hz. Muhammed (s.a.v.)
278 “Onu inkar edenin veya hafif görerek terk eyleyen kimsenin Allah iki yakasını bir araya getirmesin ve işlerini tamam etmesin” (Cuma namazı ile ilgili) Hz. Muhammed (s.a.v.)
279 “Tabi kendileri için Adil ve Zalim bir imam bulunupta, Cuma kılmak imkanı varsa, bilmiş olunuz ki, o kimsenin başka namazı yoktur.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
280 “İbrahim benim oğlumdur. O memede iken öldü. Onun iki tane süt annesi vardır. Süt müddetini cennete tamamlayacaktır.” Hz. Muhammed (s.a.v.)
281 “Onlar, o kimselerdir ki, görüldükleri zaman Allah zikredilir” Hz. Muhammed (s.a.v.)
282 “Allah’tan Firdevs Cennetini isteyin, O Rahmanın arşına dayanır, bütün ırmaklar ondan çıkar” Hz. Muhammed (s.a.v.)
283 “Beraat gecesinde, doğanlar, ölenler, rızıklar, hatta hacca gidenler belirlenir” Hz. Muhammed (s.a.v.)
284 “Siyah cehennem ehlinin boyasıdır” Hz. Muhammed (s.a.v.)
285 “Ahir zamanda sakalını siyaha boyayanlar çıkacaktır ki onlar cennet kokusu alamayacaklardır” Hz. Muhammed (s.a.v.)
286 “Gençlerin en hayırlısı kendini yaşlılara benzeten, ihtiyarların en şerlisi kendini gençlere benzetendir” Hz. Muhammed (s.a.v.)
287 “Hayatı komedi sayanlar son espiriyi iyi düşünsünler.” Seneca
288 “Başkalarından üstün olmamız önemli değildir. Önemli olan; dünkü halimizden üstün olmamızdır.” Seneca
289 “Eğer siz Newton’sanız başınıza düşen ELMA bir aksilik değildir.” Zukianos
290 “Kaptanın ustalığı deniz durgunken anlaşılmaz.” Zukianos
291 “Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür.” Eflâtun
292 “En büyük zafer insanın kendine hakim olmasıdır.” Eflâtun
293 “Öl ve ol! işte bunu bilmiyorsan zavallı bir misafirsin karanlık yeryüzünde.” Goethe
294 “Söyleyecek sözü olmayan yüksek sesle konuşur.” Konfiçyüs
295 “Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder.” Gazâli
296 “Sakladığın bir sır senin esirindir. Açığa vurursan sen onun esiri olursun.” Hz. Ali (r.a.)
297 “Sabır; yüzünü ekşitmeden acıyı yudumlamaktır.” Cüneyd-i Bağdadi
298 “Ne kadar az bilirseniz o kadar şiddetle mudafa edersiniz.” Berthard Russel
299 “Ey Allah’ım senin dininin gayretiyle ve senin hoşnutluğunu sağlamak için beni katletmek üzere toplanan kullarını afveyle! ve merhamet eyle!. Çünkü aşikardır ki, eğer bana ilham ettiğini onlara ilham etseydin, onlar yaptıklarını yapmayacaklardı; eğer sen onlardan gizlemiş olduğun şeyi benden gizlemiş olsaydın, ben bu elemlerle muzdarip olmayacaktım.” Hallac-ı Mansur
300 “CÜCE dağa da çıksa CÜCE’dir. DEV kuyuya da girse DEV’dir…” Seneca