Kategori: HADiS iMAMLARI

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Buhari Kimdir?

İmam-ı Buhari Kimdir? Kur’an-ı kerimden sonra en kıymetli kitab olan Sahih-i Buhari adıyla meşhur hadis kitabını yazan…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Tirmizi Kimdir?

İmam-ı Tirmizi Kimdir? Veli ve büyük hadis âlimi. İsmi, Muhammed bin Ali bin Hasan bin Bişr ez-Zâhid,…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Müslim Kimdir?

İmam-ı Müslim Kimdir? Hadis âlimlerinin en üstünlerinden olup, Kütüb-i Sitte adıyla bilinen meşhur altı hadis kitabından ikincisinin…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı İbni Mace Kimdir?

İmam-ı İbni Mace Kimdir? Hadis âlimlerinin büyüklerinden olup, Kütüb-i Sitte denilen altı sahih hadis-i şerif kitabından Sünen-i…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Ebu Davud Kimdir?

İmam-ı Ebu Davud Kimdir? Kütüb-i Sitte denilen meşhur altı hadis-i şerif kitabından biri olan Süneni Ebu Davud’un…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Nesai Kimdir?

İmam-ı Nesai Kimdir? Büyük hadis ve fıkıh âlimi. Künyesi Ebu Abdurrahman; ismi, Ahmed bin Şuayb bin Ali…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Beyheki Kimdir?

İmam-ı Beyheki Kimdir? Meşhur hadis ve fıkıh âlimi. İsmi Ahmed bin Hüseyin, künyesi Ebu Bekir’dir. Nişabur’un Beyhek…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Taberani Kimdir?

İmam-ı Taberani Kimdir? Meşhur tefsir, hadis ve fıkıh âlimlerinden. İsmi, Süleymân bin Ahmed bin Eyyub bin Mutayr…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Suyuti Kimdir?

İmam-ı Suyuti Kimdir? Asıl adı Abdurrahman’dır. Celaleddin lakabı babası tarafından kendisine verildi. Künyesi : Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdurrahmân…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmam-ı Rabbani kimdir?

İmam-ı Rabbani kimdir? İmam-ı Rabbani kimdir? Hindistan’da yaşamış mutasavvıf, Ehl-i Sünnet âlimlerinden İmam-ı Rabbani Hazretlerinin hayatı. İmâm-ı…

Posted in DiN BÜYÜKLERi HADiS iMAMLARI

İmâmı Nevevî´nin Hayâtı Ve Eserleri (H.631-676)

İmâmı Nevevî´nin Hayâtı Ve Eserleri (H.631-676) Nesebi: O, İmam El-Hafız, Şeyhu´l-İslâm Muhyiddin Ebû Zekeriy-ya, Yahya b. Şeref…