Yasin Suresi Hakkında Bilgiler

Yasin Suresi Hakkında Bilgiler

Yasin Suresinin İnişi

Sûre, ismini iki harften ibaret olan ilk âyetten almıştır. Mekke’de inmiştir. 83 ( seksenüç ) âyettir. Sûreye isim olarak verilen “yâsîn”in, genellikle “Ey insan!” manasına geldiği kabul edilir. Bununla kasdedilen, Hz. Peygamber’dir. Yani Peygamberimizin bir ismide Yasindir.Yâsîn sûresi Kur’an’ın kalbi kabul edilmiş ve müslümanlar arasında ayrı bir önem kazanmıştır. Fazileti hakkında hadisler vardır.

Yasin Suresi Kaç Ayet

Mekkîdir, seksen üç âyettir. ( 83 )

Hz. Peygamber ( saa ) şöyle buyuruyor: “Her şeyin bir kalbi olduğu gibi Kuran’ın da bir kalbi vardır ve o Yasin Suresidir.”

İmam Bakır ( as ): “Her kim ömründe bir defa Yasin Suresini okursa, Allah dünya ve ahirette, yerdeki ve göklerde yarattıklarının sayısıca onun hakkında sevap yazılmasını emreder ve bir o kadar da günahlarının silinmesini emreder. Fakirlik, borç, ev hasarı, mutsuzluk, delilik, kötü hastalıklar, vesvese, şüphecilik ve ölüm zorluğunu ondan uzaklaştırır. Ölüm anında Allah Teala’nın kendisi melekleri vasıta koymaksızın onun ruhunu teslim alır.”

Yasin Suresinin Hikmeti

YASİN SURESİNİN HİKMETİ

 • Kim bu sureyi ihlasla okursa içinde Yasin olmayan Kur’ân’ı on defa okuyup hatmetmiş gibi Allah kendisine sevab ihsan eder.
  Tirmizî, Enes îbn-i Mâlik’ten
 • Geceleyin Allah’ın rızasını gözeterek Yasin Suresini okuyan kimsenin günahları bağışlanır, Öyleyse bu sureyi ölülerinize okuyun.
  Taberâni Ebu Hureyre’den
 • Her gece Yasin Suresini okumaya devam ederek bu hal üzere ölen kimse şehit olarak vefat eder.
  Taberâni, Ebu Hureyre’den
 • Yasin Suresi 7, 21 veya 41 defa okunursa tesirinde şek ve şüphe olmadığı beyan edilmiştir. Allahû Tealâ’nın bütün taleplerini gerçekleştireceği ihtiyaç duyduğu şeyleri yerine getireceği söylenmiştir.
  Yüksek dereceli memurların yanında işlerinin kolaylıkla halledilmesini isteyen kimse 7, 25 veya 41 defa Yasin okuyarak girsin. Allah ( c.c ) onun ihtiyacını mutlaka yerine getirir.
 • Mühim islerin halli için: Yasin Suresi arka arkaya 4 kere okunmalıdır. Her mübin âyeti okunduğunda 7 defa “mübin duası” okunmalı.
  “La ilahe illallâhül hakkul mübîn”
 • Bu zikri günde 100 defa okuyanın rızkı genişler, işleri kolaylaşır ve fakirlikten halâs olur. Günde 1000 defa okuyanın ahlâkı güzelleşir. Tabiatı salâha erer

Yâsin sûresini çokça okuyunuz; çünkü onda on bereket vardir:

 1. Aç kimse okursa karni doyar
 2. Çiplak kimse okursa, giyinir;
 3. Bekâr okursa, kismeti açilir, evlenir;
 4. Korkan kimse okursa, korktugundan emin olur;
 5. Dünya isinden üzülenin üzüntüsü zail olur;
 6. Yolculuk halinde olan, yol sikintisindan kurtulur;
 7. Kaybi olan, kaybettigine kavusur;
 8. Ölüm halinde okundugunda, sikintilar kaybolur;
 9. Susuz okudugunda, susuzlugunu giderir;
 10. Hasta okudugunda, eceli gelmemisse, sifa bulur.”

-Kur’ân-in kalbi Yâsin sûresidir. Allââh ve ahireti dileyerek bir kimse Yâsîn’i okursa, Allâh kendisini mutlaka bagislar. Ölülerinize Yâsîn okuyunuz.”