Göttingen Nedir Nerededir?

Göttingen Nedir Nerededir?

Göttingen, Aşağı Saksonya eyaletinin güneyinde bulunan ve üniversitesi ile ünlü Almanya şehri. Üniversite ile şehir yapısal olarak da iç içedir.
Din
Orta Çağ’dan beri Mainz başpiskoposluğuna bağlı olan Göttingen’in halkı katolikti. 1528’de Martin Luther’in öğretileri popülarite kazandı. 1529’da eski bir Dominik manastırı olan Paulinerkirche’de ilk Protestan vaazı verildi. Bunu takip eden asırlar boyunca halk Lüteranlığı seçti. Hannover Protestan Lüteran kilisesine bağlı olan şehirde Lüteran olmayan Protestan kiliseler de bulunur. 1746’da üniversite öğrencileri için açılan Katolik ayinleri sonradan halka da açıldı. Reformdan sonra 1787’de ilk Katolik kilise olarak Saint Michael sonra da 1929’da Saint Paul Katolik Kilisesi açıldı. Bugün bölgedeki nüfusun çoğunluğu Lüteran ve Katoliktir. Ayrıca 1894’te kurulan Baptist cemaati, 1946’da kurulan Mennonit ve Mormon cemaatleri bulunur.

16. yüzyıldan beri Yahudilerin bölgedeki varlığı belgelenmiştir. Nazi Almanyası döneminde 9 Kasım 1938’de gerçekleşen Kristal Gece olaylarıyla, Almanya’nın diğer şehirlerinde olduğu gibi Göttingen’deki sinagog da yerle bir edilip yıkıldı. Yahudiler öldürülüp sağ kalanlar toplama kamplarına götürüldü. Yakın zamanda Sovyetler Birliği’nden gelen Yahudi göçmenlerle şehirdeki Yahudi cemaati tekrar canlanmaktadır.

1960 ve 1970’lerde gerçekleşen Türklerin Almanya’ya göçüyle, diğer Alman şehirlerinde olduğu gibi Göttingen’de de İslam cemaatleri kuruldu. Çoğunluğu Türk olmak üzere Pakistanlı, İranlı ve Hint Müslümanları bulunan şehrin camisi Grone ilçesindedir.