Posted in FOTO&GRAFiK JPG RESiM KÜLTÜREL TARiH

Osmanlı Padişahlarının Tuğraları

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Büyük Hun İmparatorluğu ve Cengiz Han

Büyük Hun İmparatorluğu ve Cengiz Han Cengiz Han Cengiz Han[not 1] (doğum adıyla Temuçin,[not 2] y. 1162 –…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Göktürk İmparatorluğu

Göktürk İmparatorluğu Göktürkler, Türk Tarihinde Türk adını ilk kez devlet unvanı olarak kullanan Türk Devleti olarak karşımıza…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

İkinci Meşrutiyet

İkinci Meşrutiyet İkinci Meşrutiyet (Osmanlı Türkçesi ايکنجى مشروطيت), Osmanlı Anayasası’nın, 29 yıl askıda kaldıktan sonra, 23 Temmuz…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Birinci Meşrutiyet I. Meşrutiyet (23 Aralık 1876)

Birinci Meşrutiyet Birinci Meşrutiyet, Osmanlı İmparatorluğu’nda 1876 yılında II. Abdülhamid tarafından ilan edilen anayasal yönetimdir. Arka plan…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

II. Mahmud’un Islahatları ve Tanzimat Fermanı

Kabakçı Mustafa ayaklanmasıyla tahttan indirilen III.Selim’in yerine padişah olan IV.Mustafa uzun süre bu makamda kalamadı. Alemdar Mustafa…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

III.Selim ve Nizam-ı Cedit

Nizam-ı Cedid Nedir – Hakkında Bilgi Geniş anlamıyla, III. Selim zamanında girişilen yenilik hareketlerine ve oluşturulan kurumlara…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

19.Yüzyıl’da Osmanlı Devleti’nde Yenilik Hareketleri

19.yyda Osmanlı Düşünce Akımları 18.yy’da başlayan reform hareketleri, Lale Devri ile birlikte Batı tesirlerinin iyiden iyiye hissedildigi…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Türkiye Selçukluları Ve Anadolu Beylikleri Tarihi

Büyük Selçuklu İmparatorluğu Büyük Selçuklu İmparatorluğu (Farsça: آل سلجوق), Orta Çağ’da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan,…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Osmanlı Armaları

Osmanlı Tuğrasının – Osmanlı arması üzerindeki 30 sembolün anlamı 1- Tuğranın etrafındaki güneş motifi, padişahın güneşe benzetilmesinden…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Mercidabık Muharebesi

Mercidabık Muharebesi Mercidabık Muharebesi, Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Memluk Devleti ile yapılan birinci savaştır. 1516’da…

Posted in KÜLTÜREL TARiH

Malazgirt Meydan Muharebesi

Malazgirt Meydan MuharebesiMalazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru IV….