İstihare Namazı ve İstihare Duası

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • İstihare Namazı ve İstihare Duası

   İstihare Namazı ve İstihare Duası

   Yapılacak her işin iyi veya kötü olduğunu, yahut hemen yapmanın mı, yoksa ertelemenin mi daha uygun olduğunu anlamak için iki rek’at namaz kılınıp Allah’a duâ ederek işin sonunu kalbine ilham etmesini niyazda bulunmak sünnetir.

   İstihare duası Okunuşu Arapça ve Türkçe

   İnsan kendi hayatı hakkında bir şeyin hayırlı olup olmadığına bir işaret için yatacağı vakit, iki rekât istihare namazı kılar.
   Bu namazın ilk rekatında Fâtiha'dan sonra Kâfirûn, ikinci rekatında Fâtiha'dan sonra İhlâs Sûresini okur.
   Namazın sonunda istihâre duâsını okuduktan sonra abdestli olarak kıbleye yönelip yatar.

   Rüyada beyaz, yeşil görülmesi, o işin hayırlı olduğuna, siyah-kırmızı görülmesi şerre delalet eder.
   İstihare Duâsı Şudur;

   “Allâhumme innî estehîruke bi-ilmike ve estakdiruke bikudratike ve es’eluke min fadlike’l-azîm.( Burada Dileginin istegini zikreder )Feinneke takdiru velâ ekdiru ve ta’lemu vela â’lemu ve ente allâmu’l-ğuyûb. Allâhumme in kunte ta’lemu enne hâzâ’l, emre hayrun lî fî dînî ve meâşî ve âkibeti emrî âcili emrî ve âcilihi fakdirhu lî ve yessirhu lî summe bârik lî fîh. Ve in kunte tâ’lemu enne hâza’l-emre şerrun lî fî dînî ve meâşî ve âkıbeti emri âcili emrî ve acilihî fasrifhu annî vasrifnî anhu va’kir liyelhayra haysu kâne sume ardinî bih. “

   “Allah’ım! Senin ilmine göre hayrını diliyorum, kudretinden güç istiyorum, senin büyük fazlını diliyorumki.( Burada Dileginin istegini zikreder ) Zira sen kadirsin, ben kadir değilim, sen bilirsin ben bilmem, sen gizlileri bilirsin. Allah’ım eğer bu iş, benim dinim, geçmişim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında hayırlı ise bunu bana takdir eyle, kolaylaştır. Eğer bu işim benim dinim, geçimim, sonum, şimdim ve geleceğim hakkında şerli ise bunu benden, beni de bundan çevir, hayır nerede ise bana onu nasip eyle, sonra beni onunla hoşnud eyle.”