Raşidi Tariqatında Salavatı Kasr - Kısa Salavat

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Raşidi Tariqatında Salavatı Kasr - Kısa Salavat   Raşidi Tariqatı Salavatı Kasr - Kısa Salavat


   20. Salavati Kasr (9 Defa)


   Salavati Kasr Budur

   Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali
   Seyyidina Muhammedin
   Allahumme salli ala seyyidina Ademe, seyyidina Nuh, seyyidina ibrahim, ismaile, ishak a ve yakube, Davude ve süleymane, Harune ve Musa, Zekeriya ve Yahya,
   Allahumme salli ala seyyidetinesseyidete Meryem, sallu ala seyyidina isa ve Muhammed Mustafa ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Ve sallu ala seyyidina Mehdiyil Müntezar ve ala elihi vesahbihi ecmaiyn.
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il enbiyai velmürselin,
   Allahumme salli ala seyyidina Cebrail, seyyidina Mikail, seyyidina israfil, seyyidina Azaril, seyyidina Feryail,
   Allahumme salli ala seyyidina Melekei Hameleyi Arş,
   Allahumme salli ala seyyidina Münker Nekir,
   Allahumme salli ala seyyidina Rıdvan ve Malik ve Askerleri,
   Allahumme salli ala seyyidina Kiramen Katibiyn Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Hafaza Meleklerim,
   Allahumme salli ala seyyidina Cemi il Melaiketül Mukarrebun.
   velhamdülillahi Rabbel Alemiyn

   NOT : Salavati kasr daki “Feryail” e Haftada bir defa Cuma Günlerinde okunur.