Üç aylarda ve Receb Ayında Yapılacak İbadetler

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Üç aylarda ve Receb Ayında Yapılacak İbadetler   Üç aylarda ve Receb Ayında Yapılacak İbadetler

   RECEB AYI ORUÇ, NAMAZ VE İBADETLERİ


   Her kim haram aydan Perşembe, Cuma, cumartesi olmak üzere üçgün oruçlu olursa kendisine tuttuğu her gün için iki sene başka rivayete göre yediyüz yada dokuzyüz sene ibadet sevabı yazılır.
   Receb ayından bir gün oruç tutup, bir gece dahi ibadette bulunan herhangi bir Müslümana mutlaka ALLAHu Teala bir senenin tüm günlerini oruç, tüm gecelerini ihya sevabı yazar.
   Receb istiğfar, şaban namaz, ramazan ise Kur’an ayıdır.
   Receb ayının ilk gününü, ortasındaki günü ve son gününü oruçlu geçirmek tamamını tutmuş gibi sevaptır.

   RECEB AYININ İLK GECE VE GÜNDÜZ İBADETLERİ


   Receb ayının ilk gecesini ibadetle geçiren sabaha bağışlanmış olarak çıkar.
   ***Kalplerin öldüğü günde recebin ilk gecesini ihya edenin kalbi ölmez. ALLAHu Teala onun üzerine başının tepesinden hayırları yağdırır, anasının kendisini doğurduğu gibi günahlardan çıkar ve günahkarlardan cehennemi hak etmiş yetmişbin kişiye şefaatçi kılınır.***
   Recebin ilk gününün orucu üç senenin günahlarına, ikinci günü iki senenin günahlarına, üçüncü günü bir senenin günahlarına kefarettir. Sonraki her gün bir aylık bağışlamadır.
   Recebi ilk gününü oruçlu geçiren kimseden cehennem gökle yer arası kadar uzaklaşır.

   NAMAZI: her kim ilk gecesinde akşamı kıldıktan sonra; 1 fatiha, 1 ihlas ile 20 rekat namaz kılar ve 2 rekatta selam verirse onun sevabı ALLAHu Teala onu, canı,malı,ailesi şekilde sıratı şimşek gibi geçer.

   RECEB AYININ İLK PERŞEMBESİ


   Recebin ilk perşembesini oruçla geçireni cennete sokmak ALLAHu Teala üzerine bir hak olur.

   Her kim ilk perşembesini oruçla geçirir, sonra Cuma gecesi olan o gece akşamla yatsı arası 12 rekat kılar, her rekatta 1 fatiha, 3 Kadir süresi, 12 kerede ihlas süresi ( her rekatta bu sürelerin hepsi okunacak) okuyup 2 rekatta bir selam verip namazı bitince
   Oturduğu yerde 70 kere “ALLAHümme salli ala muhammedinnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sellim
   Sonra secdeye kapanır 70 kere “ Sübbühun guddusün rabbül melaiketi verruh
   Secdeden başını kaldırıp oturduğu yerde 70 kere “ Rabbiğfir verham vetecavez amma ta’lemü feinneke entel azizül a’zam”
   Sonra tekrar secdeye kapanıp 70 kere birinci secdede söylediğini okursa bittiğinde ALLAHu Teala’dan muradını isterse dileği muhakkak yerine getirilir. denizlerin köpükleri, kum taneleri, dağların ağırlığı, yağmurların damlaları, ve ağaçların yaprakları kadar fazla olsa da onun bütün günahlarını mağfiret eder. Bu kişi hane halkından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır.

   Recebin ilk Cuma gecesinin namazından gafil olmayın. O gecede namaz kılana ALLAHu Teala ve melekleri gelecek seneye kadar salatta bulunurlar. ALLAHu Teala kime salatta bulunursa o kişi dünyadan ancak imanla çıkar.

   RECEB AYININ İLK CUMASI ( REGAİB GECESİ )

   Receb ayının ilk cumasından gafil olmayın. O gecenin üçte biri geçince göklerde ve yerde bir melek bile kalmayıp hepsi Kâbe ve civarında toplanırlar. O anda ALLAH onlara bir tecelli ile “ ey meleklerim! Benden dilediğinizi isteyin.” Der. Onlarda “senden dilediğimiz receb orucunu tutanları bağışlamandır” derler. ALLAHu Teala” mutlaka bunu yaptım” der.
   Recebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince
   “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

   RECEB AYININ 13.14.15. GÜNÜNÜN ORUÇLARI

   Receb ayının onüçüncü gününün orucu 3bin sene, ondördüncü gününün orucu 10bin, onbeşinci gününün orucu 13bin seneye denktir.

   RECEB AYININ 15. GECESİ
   Her kim recebin yarı günü namusunu koruyarak ve malından tasadduk da bulunarak, oruçlu ve zikir üzere geçirirse onun için cennetten başka bir karşılık yoktur.
   Her kim recebin yarı gecesinde (15. gecesi) 14 rekat namaz kılar, her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas, 3 felak, 3 nas sürelerini okur; namaz bitince 10 kere salat, 30’ar kerede “SübhanALLAH, Elhamdülillah, ALLAHu Ekber, La ilahe illALLAH” derse ALLAHu Teala ona sevaplarını yazmak, Firdevs Cennetinde kendisi için ağaçlar dikmek üzere bin melek yollar. O geceye kadar yaptığı bütün günahları siler, bir dahaki seneye kadar günah yazmaz, her okuduğu harfe karşılık cennette ona köşk bina eder, her rekata karşılık cennette ona şehir verir .
   RECEB AYININ 27. GECESİ

   Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır.
   Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse ALLAHu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle azadı yazar.
   Her kim 27.gecesi 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur’an’dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere
   “SübhanALLAHi velhamdülillahi vela ilahe illALLAHu vALLAHu ekber” diyip 100 istiğfar, 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.
   Her kim 27. gecesi 2 rekat namaz kılıp her rekatta 1 fatiha, 20 ihlas okur, namazdan sonra 10 selavat getirirse kalblerin öldüğü günde onun kalbini diri tutar.

   HER 10 GÜNDE 1 KERE KILINAN NAMAZ

   Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur. Kendisi için her gün Bedir şehidlerinden bir şehid ameli yükseltilir.

   RECEB ŞERİF DUA,ZİKİR VE NAFİLE İBADETER

   Üç aylar girince recebden başlayarak ramazan sonuna kadar şu dua okunmalıdır.
   “ ALLAHümme barik lena fi recebe ve şa’bane ve belliğna ramazan”

   Her 10 gününün zikirleri: 100 kere
   1 ile 10 arası : Subhanel hayyil gayyum—10la 20 arası : SubhanALLAHil ehadis samed
   20 ile 30 arası : SubhanALLAHi-r raufi
   *--Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.
   “ ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.
   *--Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.
   *--Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.
   *--Her kim receb ayının başında, ortasında ve sonunda GUSL alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.
   *--Bu ayda dili muhafaza etmeli dedikodu – gıybet etmemeli, sılahi
   rahim yapmalı, hasta ziyareti yamalı, yedirip içirmeli, fakir giydirmeli, yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır.

   Üç Ayların başlaması Miladi takvime göre dün yani 19 Mart Pazartesi günü başladı. Üç aylardan ilki Recep ayı... Recep ayı içerisinde ise Regaib Kandili ve Mirac kandili bulunuyor. Ragaib Kandili'nin idrak eileceği tarih ise 22 Mart'ı 23 Mart'a bağlayan gece... Mirac Kandili ise 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece idrak edilecek.

   Şaban ayı içerisinde ise Berat Kandili bulunuyor. Berat Kandili 30 Nisan'ı 1 Mayıs'a bağlayan gece idrak edilecek. Ramazan ayının başlangıç tarihi 16 Mayıs 2018, Kadir Gecesi ise 10 Haziran'ı 11 Haziran'a bağlayan gece idrak edilecek.


   Recep, Şaban ve Ramazan ayı olarak bilinen üç ayların başlamasıyla birlikte Mülüman alemi yapılacak ibadetler ve okunacak duaların hangileri olduğunu büyük bir heyecanla merak ediyorlar.
   MÜBAREK “ÜÇ AYLAR”DA OKUNACAK DUALAR

   “Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”
   Türkçe Anlamı:
   Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla.
   Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

   “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”
   Türkçe Anlamı:
   Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”
   Türkçe Anlamı:
   Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   “Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”
   Türkçe Anlamı:
   Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   ÜÇ AYLARI ORUÇLA KARŞILAMAK

   Recep ayının 1.günü ile başlayan üç ayları karşılamak isteyen müslümanlar bu günü oruç ile geçirirler. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

   Herhangi bir zorunluğu olmayan üç ayları karşılama orucu kişinin hürriyetine kalmıştır. Tutulduğu vakit bir sevaba vesile olan üç ayların ilk günü tutulan oruç, eğer Cuma gününe denk geliyorsa Perşembe yahut Cumartesi eklenerek tutulmalıdır. Hz.Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur;

   "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

   RECEP AYININ HANGİ GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR?

   Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:

   “- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.

   O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:

   ‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!’ der. Onlar da:

   ‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:

   ‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim’ buyurur” diye buyurdular.

   “Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (Hadis-i Şerîf)

   Peygamber Efendimiz oruç ayı olan Ramazan'ın dışında en çok Recep ve Şaban aylarında oruç tutmuştur. Recep ayına girildiğinde ise bu duayı dilinden düşürmemiştir. "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan" (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.)

   ÜÇ AYLARDA HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

   Üç aylar bu namaz ile karşılanır...

   Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa “Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa “ya Allah” diye tesbih çekilir. "Yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" anlamına gelen Recep ayının hilali ile birlikte feyizler bereketler müminlerin üstüne yağmur gibi iner.

   Selman-ı Farisi (ra) rivayet ediyor:

   Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

   -''Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.''

   Recep ayında kılınacak namazlar

   Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, Recep ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur.

   Recep ayının ilk Cuması kılınan namaz

   ecebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.

   REGAİP GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

   Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır. Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

   Veyahud bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okunur.

   Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

   “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

   Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

   “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

   Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

   “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

   Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

   “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

   MİRAÇ GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

   Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere:

   “Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı.

   Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e salât ve selâm göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder.

   Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur. (İbn-i Asâkir, Fadlu Receb, no: 12)

   HZ.PEYGAMBER ÜÇ AYLARDA ŞU DUALARI ETMİŞTİR...

   Peygamber Efendimiz üç ayların manevi değerlerine işaret etmiştir. Söylenene göre Hz.Peygamber mübarek üç aylara girerken şu duayı etmiştir, "Allah'ım, mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı; affımıza vesile eyle Şehr-i Ramazan'ı"

   “Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

   “Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

   Peygamber Efendimiz diğer bir hadis-i şerifinde, “Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358) buyurmuştur.

   “Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”
   Türkçe Anlamı:
   Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla.
   Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

   “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”
   Türkçe Anlamı:
   Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”
   Türkçe Anlamı:
   Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   “Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”
   Türkçe Anlamı:
   Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   Üç ayların değerini ifade eden diğer bir önemli özellik ise beş mübarek kandil gecesinden dördünün bu aylar içinde olmasıdır. Regaib gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesine, Mirac gecesi, Recep ayının yirmi yedinci gecesine, Berat gecesi, Şaban ayının on beşinci gecesine, Kadir gecesi ise Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlar.

   REGAİB KANDİLİ ORUCU

   Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:
   “- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.
   O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:
   ‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!’ der. Onlar da:
   ‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:
   ‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim’ buyurur” diye buyurdular.
   “Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (H.Şerîf)


   ÜÇ AYLARDA HANGİ ZİKİRLERİ ÇEKİLMELİDİR?

   Üç aylar boyunca her gün 1100 kere "la ilahe illallah", 100 kere de "Muhammedürresulullah" diye tesbih etmekte hayır vardır. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilir.

   Recep ayında sabah akşam her gün 70 kere istiğfarda bulunmak gerekir. “Allahümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.

   ÜÇ AYLAR NASIL İHYA EDİLMELİDİR?

   Bu günlerde nefisler hesaba çekilmeli, ana sermayemiz olan ömrümüzün nerede ve nasıl tüketildiği gözden geçirilmeli, amel defterimize neler yazıldığı, Mahşer günü kurulacak büyük divanın tek Hâkimi Yüce Allah'ın (cc) hakkımızda nasıl bir hüküm vereceği düşünülmelidir.

   Bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır.

   – Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli, Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

   – Peygamber Efendimize (s.a.s.) salât ve selâmlar getirilmeli, O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

   – Tefekkürde bulunulmalı, "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

   4 Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli, manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı

   – Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler güldürülmeli.

   – Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamette bulunulmalı.

   – Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı, vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

   – Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

   -Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli, iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

   – Hayattaki manevî büyüklerimizin, hocalarımızın, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, mesaj yahut e-mail çekerek tebrik edilmeli, duaları istenmeli.

   -Başta bütün insanlık olmak üzere kendimize ve sevdiklerimize mümkün mertebe ismen dualar etmeli.

   HZ.PEYGAMBER ÜÇ AYLARDA ŞU DUALARI ETMİŞTİR...

   Peygamber Efendimiz üç ayların manevi değerlerine işaret etmiştir. Söylenene göre Hz.Peygamber mübarek üç aylara girerken şu duayı etmiştir, "Allah'ım, mübarek kıl bize Recep ve Şaban'ı; affımıza vesile eyle Şehr-i Ramazan'ı"

   “Ey Allah'ım! Recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi ramazana kavuştur." (Ahmet b. Hanbel, Müsned, I, 259)

   “Allah'ım! Bizleri Regâible Sana rağbet eden, Miraç ile yücelen, Berat ile kurtuluşa eren, Kadrini idrak ederek Ramazanın sonunda cenneti hak eden kullarından eyle!"

   Peygamber Efendimiz diğer bir hadis-i şerifinde, “Recep Allah"ın ayı, şaban benim ayım, ramazan da ümmetimin ayıdır." (Aclûnî, Keşfu'l-Hafâ, I, 423, Hadis No: 1358) buyurmuştur.

   ÜÇ AYLARDA OKUNACAK DUALAR...

   “Bi’smi’llâhi’r- rahmâni’r- rahîm. Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa‘bân ve belliğnâ ramazân. Vahtim lenâ bi’l-îmân ve yessir lenâ bi’l- kur’ân.”
   Türkçe Anlamı: Rahman ve rahim Allâh’ın adıyla. Allâh’ım! Bizlere Receb ayını Şa‘ban ayını mübarek kıl. Bizi Ramazan’a kavuştur. (Ömrümüzü) Îmân ile bitirmeyi nasîb eyle. Kur’ân’ı bize kolaylaştır.

   “Sübhâna’llâhi’l- hayyil- kayyûm.”
   Türkçe Anlamı: Ezelî ve ebedî hayat sâhibi Allâh’ım! Yaratıkların her işinde hâkim ve kâim olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   “Sübhâna’llâhi’l- ehadi’s- samed.”
   Türkçe Anlamı: Tek olan ve herkesin kendisine muhtaç olduğu Rabbim Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   “Sübhâna’llâhi’l- gafûri’r- rahîm.”
   Türkçe Anlamı: Ey merhameti bol olan ve çok affedici olan Allâh’ım! Seni tüm noksan sıfatlardan tenzîh ederim.

   ÜÇ AYLARDA HANGİ NAMAZLAR KILINIR?

   Üç aylar bu namaz ile karşılanır...

   Üç ayların başlangıcı olan Recep ayının ilk günü Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa “Allahümme salli ala Muhammed” diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa “ya Allah” diye tesbih çekilir. "Yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" anlamına gelen Recep ayının hilali ile birlikte feyizler bereketler müminlerin üstüne yağmur gibi iner.

   Selman-ı Farisi (ra) rivayet ediyor:

   Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

   -''Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.''

   Recep ayında kılınacak namazlar

   Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında,20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, Recep ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur.

   Recep ayının ilk Cuması kılınan namaz

   ecebin ilk cuması öğle ile ikindi arası 4 rekat namaz vardır. Her rekatta 1 fatiha, 7 ayetel kürsi, 5 felak, 5 nas, 5 ihlas okunur. Selam verince “ La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azimil kebiril müteali.” Zikri okunur. Sonunda “estağfirullahe ve etübü ileyhi” diye 10 kere tevbe edilir.


   REGAİP GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?


   Leyle-i Regâib’den evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rek’atta bir selâm vermek üzere oniki rek’at nafile namaz kılınacaktır. Her rek’atta Fâtiha’dan sonra üç kere “Kadir” suresi ve oniki kere “İhlâs” sûresi okunacaktır.

   Veyahud bir kere “Kadir” sûresi ve üç kere “İhlâs” sûresi okunur.

   Namaz tamam olduğunda yetmiş kere:

   “Allah’ım, ümmî nebî Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât u selâm eyle!” duâsı okunacakdır.

   Sonra secde edilip secdede yetmiş kere:

   “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.”

   Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere:

   “Rabbim, beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz Sen en yüce ve en kerîmsin.” duâsı okunacak.

   Tekrar secde edip yine yetmiş kere:

   “Bizim Rabbimiz, Rûh’un ve melâike-i kirâmın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pâk ve yücedir.” duâsı okunacak. Ve sonra secdede iken dünyevî ve uhrevî ne haceti varsa Hak –celle ve alâ– Hazretleri’nden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duâsı tamam olmuş olur.

   MİRAÇ GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?


   Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Mi’rac’da oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere:

   “Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı.

   Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e salât ve selâm göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder.

   Gündüzünde de oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur. (İbn-i Asâkir, Fadlu Receb, no: 12)

   RECEP AYININ HANGİ GÜNLERİ ORUÇ TUTULUR?

   Bir ihtiyar ayağa kalkıp: “- Yâ Resûlallâh! Ben Receb ayının hepsini oruçlu geçiremem.” deyince Resûlullâh (s.a.v.) Efendimiz:

   “- Sen Receb ayının birinci, onbeşinci ve sonuncu günleri oruç tut. Hepsini tutmuş sevâbına kavuşursun. Çünkü sevâblar on misli yazılır. Fakat sen, ilk cuma gecesinde gâfil olma ki melekler o geceye Regâib gecesi demişlerdir.

   O gecenin üçte biri geçtikten sonra göklerde ve yerde bir melek kalmaz, hepsi Kâbe’ nin etrafında toplanırlar. Allâhü Te‘âlâ onlara hitâb eder:

   ‘Ey meleklerim, Benden dilediğinizi isteyiniz!’ der. Onlar da:

   ‘- Dileğimiz, Receb ayında oruç tutanları mağfiret etmendir’ derler. Allâhü Te‘âlâ da:

   ‘- Ben, Receb ayında oruç tutanları mağfiret ettim’ buyurur” diye buyurdular.

   “Receb’de bir gün ve bir gece vardır ki o günde oruç tutan ve o gecede namâz kılan kimse için yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibâdet etmiş gibi sevâb verilir.” (Hadis-i Şerîf)

   Peygamber Efendimiz oruç ayı olan Ramazan'ın dışında en çok Recep ve Şaban aylarında oruç tutmuştur. Recep ayına girildiğinde ise bu duayı dilinden düşürmemiştir. "Allahümme bârik lena fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazan" (Allah'ım Recep ve Şaban ayını bize bereketli kıl ve bizi Ramazan ayına ulaştır.)

   ÜÇ AYLARDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?


   Hicri takvime göre Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan aylara mübarek üç aylar denmiştir. Müslümanlar için mübarek olan geceleri de içine alan üç ayları ibadet ve şükür ile geçirmek tavsiye edilmiştir. Regaip, Miraç, Berat ve Kadir Gecelerini de içine alan üç aylarda yapılacak ibadetler merak ediliyor. Müslüman alemi için büyük önem taşıyan üç aylar Recep aynın ilk günü yani miladi takvime göre 19 Mart Pazartesi günü başladı. 16 Mayıs yani Ramazan ayının ilk günü sonrasında 14 Haziran'da yani arefe günü ise üç ayları uğurlayacağız.

   Receb'i "Allah'ın ayı" olarak nitelendiren Peygamberimiz s.a.v.'e bunun hikmeti sorulduğunda, "Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda Allah Tealâ peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur." buyurur.

   ÜÇ AYLARI ORUÇLA KARŞILAMAK

   Recep ayının 1.günü ile başlayan üç ayları karşılamak isteyen müslümanlar bu günü oruç ile geçirirler. Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.

   Herhangi bir zorunluğu olmayan üç ayları karşılama orucu kişinin hürriyetine kalmıştır. Tutulduğu vakit bir sevaba vesile olan üç ayların ilk günü tutulan oruç, eğer Cuma gününe denk geliyorsa Perşembe yahut Cumartesi eklenerek tutulmalıdır. Hz.Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur;

   "Allah'ım Recep, Şaban'ı bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a ulaştır.' (Ahmed, Müsned) Bu gece (Regaip gecesinin gündüzü) oruç tutana birçok sevap haberi verilmiştir.

  • Ne mutlu bizeki Rabbim müsluman olarak yaratmış ve bunca guzellikleri rahmetini merhametini bizlere sunmuş....Sadece 3 ayda onlarca sevap alabilecegimiz huzur bulabilecegimiz hakkin rahmeti merhametiyle gunahlarimizdan temizlenebilecegimiz bi zaman dilimini bizlere vermiş bizlerde insaAllah Rabbimin rızasına uygun sekilde bu mubarek aylari ihya ederiz.Allah razi olsun Karoğlan yureğine sağlık..