Türkçe deki Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

  • KÜLTÜREL BiLGi
  • Türkçe deki Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi   Türkçe deki Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi

   Karşıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere “zıt anlamlı sözcükler” denir.

   Güzel – çirkin
   İnce – kalın
   Ağlamak – gülmek
   İnmek – çıkmak vs

   Sıkça kullandığımız zıt anlamlı kelimelere örnekler vermeden önce bilmemiz ve dikkat etmeniz gereken şeylere değinelim.

   UYARI: Her sözcüğün eş anlamlısı olmadığı gibi zıt anlamlısı da yoktur. Özellikle nitelik ve nicelik bildiren sözcüklerin yani sıfatların ve zarfların zıt anlamlısı bulunur.

   Örnek = Ekşi, kitap, sarı, masa, duvar…

   UYARI: Fiillerin olumlu-olumsuz biçimleri zıtlık oluşturmaz. Onlar aynı eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğini bildirir. Karşıtlık oluşturması için farklı bir sözcüğün olması gerekir. Kısacası bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir.

   Örnek = Gelmek (olumlu) – gelmemek (olumsuz) ≠ Zıt anlamlılık ilişkisi yoktur.
   Gelmek – gitmek = Zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

   UYARI:
   Bir sözcüğün zıt anlamlısı, onun cümledeki kullanımına göre değişir.

   Örnek = Pazardaki meyvelerin yüksek fiyatı vatandaşın cebini yakıyor.

   Yüksek kelimesinin zıt anlamlısı normalde alçak kelimesidir. Ancak yukarıdaki cümlede geçen yüksek fiyat sözünün zıt anlamlısı “alçak fiyat” olamayacağı için doğrusu “düşük fiyat ” olacaktır. Bu yüzden cümledeki anlamından dolayı yüksek sözcüğünün zıt anlamlısı düşük kelimesidir.

   Aşağıda, sıkça kullandığımız zıt anlamlı kelimeler, sizler için alfabetik olarak sıralanmıştır. Eğer zıt anlamlı kelimeler tablosunu indirmek isterseniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

   Zıt Anlamlı Kelimeler Tablosu Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

   A

   Aşağı – Yukarı

   Açık – Kapalı

   Açık – Koyu

   Aktif – Pasif

   Artı – Eksi

   Azami – Asgari

   Alıcı – Satıcı

   Ağır – Hafif

   Ast – Üst

   Acemi – Usta

   Afacan – Uslu

   Anormal – Normal

   Akıllı – Aptal

   Atılgan – Çekingen

   Arka – Ön

   Ak – Kara

   Aç – Tok

   Azalmak – Çoğalmak

   Az – Çok

   Alçak – Yüksek

   Alt – Üst

   Aynı – Farklı

   Acı – Tatlı

   Alçak Gönüllü – Kibirli

   Aydınlık – Karanlık


   B

   Bağımsızlık – Tutsaklık

   Batı – Doğu

   Bulanık – Duru

   Büyük – Küçük

   Bekâr – Evli

   Bencil – Özgecil

   Başlamak – Bitirmek

   Beyaz – Siyah

   Barış – Savaş

   Birinci – Sonuncu

   Bolluk – Kıtlık

   Boş – Dolu

   Borç – Alacak

   Boylam – Enlem


   C – Ç

   Cimri – Cömert

   Cılız – Gürbüz

   Cevap – Soru

   Cesaret – Korkaklık

   Çalışkan – Tembel

   Çarpma – Bölme

   Çabuk – Yavaş

   Çekmek – İtmek

   Çift – Tek

   Çukur – Tümsek


   D

   Doğal – Yapay

   Dahil – Hariç

   Darılmak – Barışmak

   Dost – Düşman

   Doğru – Yanlış

   Doğru – Çarpık (Eğri)

   Doğu – Batı

   Dar – Geniş

   Deniz – Kara

   Düz – Eğri

   Donuk – Parlak

   Dert – Derman

   Dik – Eğik

   Dikit – Sarkıt

   Dur – Git

   Duru – Bulanık

   Düş – Gerçek


   E-F

   Er – Geç

   Erken – Geç

   Erkek – Kadın

   Eski – Yeni

   El (Yabancı) – Tanıdık

   Eksik – Fazla

   Esaret – Özgürlük

   Evet – Hayır

   Fakir – Zengin


   G

   Galip – Mağlup

   Gece – Gündüz

   Güzel – Çirkin

   Gerçek – Sahte

   Geçmiş – Gelecek

   Gelir – Gider

   Gül- – Ağla-

   Genç – Yaşlı

   Geniş – Dar

   Geri – İleri


   H-I-İ

   Hayal – Gerçek

   Hatırlamak – Unutmak

   Hızlı – Yavaş

   Hırçın – Uysal

   Issız – Kalabalık

   Islak – Kuru

   İlkel – Çağdaş (Modern)

   İndirim – Zam

   İnce – Kalın

   İleri – Geri

   İhtiyar – Genç

   İyi – Kötü

   İç – Dış

   İlk – Son

   İn- – Çık-

   İniş – Çıkış

   İthalat – İhracat


   K

   Kart – Körpe

   Kalabalık – Tenha

   Kâr – Zarar

   Katı – Sıvı

   Katı (Sert) – Yumuşak

   Kolay – Zor

   Kıtlık – Bolluk

   Kış – Yaz

   Kaybetmek – Bulmak

   Küçük – Büyük

   Korkak – Cesur

   Kirli – Temiz

   Kuru – Yaş

   Kurnaz – Saf

   Kuzey – Güney

   Keder – Neşe


   M-N

   Medeni – İlkel

   Minimum – Maksimum

   Nazik – Kaba

   Neşeli – Üzgün

   Negatif – Pozitif   O-Ö-P-R


   Ölü – Diri

   Ödül – Ceza

   Övmek – Yermek

   Öz – Üvey

   Özel – Resmî

   Pahalı – Ucuz

   Parlak – Mat

   Perakende – Toptan

   Ret – Kabul


   S – Ş

   Saldırı – Savunma

   Sabah – Akşam

   Sade – Gösterişli

   Sağlam – Çürük

   Sağ – Sol

   Saydam – Kesif

   Sevin- – Üzül-

   Sevinç – Üzüntü

   Sevimli – Sevimsiz

   Seyrek – Sık

   Siyah – Beyaz

   Soyut – Somut

   Sorun – Çözüm

   Sözel – Sayısal

   Suçlu – Masum

   Sığ – Derin

   Sıcak – Soğuk

   Sırt – Göğüs

   Şer – Hayır


   T

   Taze – Bayat

   Tertipli – Dağınık

   Tavan – Taban

   Tekil – Çoğul

   Temiz – Kirli

   Toplama – Çıkarma

   Tutsak – Özgür


   U-Ü-V

   Uygun – Elverişsiz

   Ucuz – Pahalı

   Unutmak – Hatırlamak

   Uslu – Yaramaz

   Usta – Acemi

   Uzak – Yakın

   Uzun – Kısa

   Uyumak – Uyanmak

   Üretim – Tüketim

   Var – Yok

   Verimli – Verimsiz

   Y – Z

   Yaramaz – Uslu

   Yaşlı – Genç

   Yakın – Uzak (Irak)

   Yerli – Yabancı

   Yokuş – İniş

   Yüksek – Alçak

   Zayıf – Şişman

   Zengin – Fakir